Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Powstała Sala Tradycji Straży Granicznej

W Komendzie Głównej Straży Granicznej odbyło się uroczyste otwarcie Sali Tradycji Straży Granicznej, poświęconej historii formacji granicznych od roku 1918 do czasów współczesnych. Jakub Skiba, sekretarz stanu w MSWiA wraz z płk. SG Markiem Łapińskim, Komendantem Głównym Straży Granicznej dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi.


Komendant Łapiński podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Sali Tradycji Straży Granicznej. Podkreślił również, że funkcjonariusze codzienną służbą w ochronie granic Rzeczypospolitej Polskiej kultywują tradycję swoich poprzedników, a Sala Tradycji jest między innymi oddaniem im hołdu.

Wśród eksponatów zebranych w Sali Tradycji Straży Granicznej znajdują się m.in. znak z granicy polsko-sowieckiej (tablica żeliwna z godłem z granicy polsko-sowieckiej, wykonana w latach 20. XX wieku w odlewni Poręba koło Zawiercia), Odznaka Korpusu Ochrony Pogranicza „Za Służbę Graniczną” plutonowego KOP Aleksandra Pietraszaka (zatwierdzona przez ministra spraw wewnętrznych 31 października 1928 r.), Odznaka Honorowa „Za Służbę Graniczną” (gipsowy odlew odznaki wykonany w 1934 r., na 10-lecie KOP, przez żołnierzy Baonu KOP „Stołpce”).

W Sali Tradycji znajduje się również monitor interaktywny, umożliwiający „zwiedzanie” wirtualnego Muzeum Polskich Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa, które funkcjonuje w sieci od 2011 r. i zawiera kilkanaście tysięcy zwirtualizowanych eksponatów dot. historii polskich formacji granicznych i jest regularnie, w cyklach miesięcznych, uzupełniane o nowe eksponaty.

Źródło: www.strazgraniczna.pl

2017-03-22 08:31:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

14 grudnia, Warszawa, Szkolenie Radzenie sobie z klientem używającym gróźb (agresja słowna, szantaż, napastliwość) w stosunku do urzędnika, http://frdl.mazowsze.pl

19 grudnia, Warszawa, Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, http://kwrist.mswia.gov.pl

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter