Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Porozumienie między RCB a policyjną uczelnią wyższą

Mł. insp. dr Marek Fałdowski, Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Marek Kubiak, Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa podpisali porozumienie pomiędzy instytucjami.


Podpisane porozumienie określa współpracę przy m.in. formułowaniu założeń programów studiów w zakresie zarządzania kryzysowego, a także organizacji wspólnych konferencji, szkoleń i seminariów.

W ramach umowy szczycieńska uczelnia będzie współpracować z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa w zakresie zarządzania kryzysowego m.in. poprzez:

- wzajemne udostępnianie analiz, ocen i prognoz z zachowaniem przepisów dotyczących informacji prawnie chronionych,
- organizację staży, udziału w ćwiczeniach, warsztatach problemowych i konferencjach studentów WSPol,
- organizację wspólnych konferencji, sympozjów, seminariów oraz szkoleń i ćwiczeń,
- współpracę w zakresie formułowania pożądanych efektów kształcenia, założeń programów studiów na kierunkach prowadzonych przez WSPol w zakresie zarządzania kryzysowego oraz - współpracę w zakresie wsparcia w realizacji procesu dydaktycznego przez kadry Centrum,
- opracowywanie oraz promowanie rozwiązań służących doskonaleniu metod i narzędzi zarządzania kryzysowego,
- współpracę w zakresie formułowania tematów badawczych oraz ich realizacji,
- popularyzację wspólnie realizowanych lub planowanych przedsięwzięć.

Źródło: WSPol w Szczytnie

2017-04-12 07:43:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

17 stycznia, Warszawa, Szkolenie „Likwidacja zaległości z mandatów karnych i kar porządkowych nakładanych przez straże gminne i miejskie – stan prawny na rok 2018”, http://frdl.mazowsze.pl

22 stycznia, Warszawa, Szkolenie „Prawo wodne w praktyce administracji samorządowej”, http://frdl.mazowsze.pl

23 stycznia, Warszawa, 23 seminarium z cyklu Zarządzanie Kryzsowe i Ratownictwo "Zagrożenia Teleinformatyczne w Zarządzaniu Kryzysowym. Narzędzia Smart City w Obronie Przed Zagrożeniami", http://www.cpi.com.pl

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter