Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Panie w ścisłym dowództwie Szkoły Policji w Słupsku

Po raz pierwszy w ponad 70-letniej historii Szkoły Policji w Słupsku stanowiska w ścisłym kierownictwie objęły panie. Rozkazami personalnymi Komendanta Głównego Policji mianowane zostały na stanowiska Zastępcy Komendanta Szkoły: podinsp. Jolanta Buczyńska-Koc i podinsp. Elżbieta Kotecka.


W uzasadnieniu rozkazów napisano, że mianowanie nastąpiło na wniosek Komendanta Szkoły Policji w Słupsku, w uznaniu wysokiej oceny służby, doświadczenia i kwalifikacji zawodowych obu policjantek.

Podinsp. Jolanta Buczyńska-Koc pełni służbę od 1 lipca 1992 roku. Przez wiele lat związana była z pionem kadrowo-szkoleniowym Komendy Stołecznej Policji, gdzie przeszła kolejne szczeble zawodowego awansu. W 2006 roku podjęła służbę na stanowisku eksperta Wydziału Organizacji i Koordynacji Szkolenia Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Policji.
Po likwidacji Biura Kadr i Szkolenia w 2013 roku podjęła służbę w Centralnym Biurze Śledczym KGP na stanowisku Naczelnika Wydziału Kadr, Szkolenia i Nadzoru. Od sierpnia 2016 roku pełniła obowiązki na stanowisku Naczelnika Wydziału Prezydialnego CBŚP, a od 1 października 2016 roku - obowiązki Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Słupsku nadzorującego pion dydaktyczny.

Podinsp. Elżbieta Kotecka
pełni służbę od 1995 roku. Od początku służby związana jest z pionem wspomagającym działalność dydaktyczno-wychowawczą Szkoły Policji w Słupsku w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym.

Przez wiele lat realizowała zadania na stanowisku ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. Za konsekwentną realizację zadań w tym obszarze w 2001 roku wyróżniona została Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Ochrony Pracy”.
Zdobyte w służbie doświadczenie, posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe stały się podstawą powierzenia jej, w listopadzie 2004 roku obowiązków na stanowisku kierownika Sekcji Administracyjno-Gospodarczej Wydziału Gospodarki Materiałowo-Technicznej i Transportu, a następnie w marcu 2005 roku mianowania na to stanowisko.
Od 1 stycznia 2017 roku Komendant Główny Policji powierzył podinsp. Elżbiecie Koteckiej obowiązki na stanowisku Zastępcy Komendanta Szkoły nadzorującego pion wspomagający.

Źródło: www.slupsk.szkolapolicji.gov.pl

2017-04-13 07:52:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

14 grudnia, Warszawa, Szkolenie Radzenie sobie z klientem używającym gróźb (agresja słowna, szantaż, napastliwość) w stosunku do urzędnika, http://frdl.mazowsze.pl

19 grudnia, Warszawa, Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, http://kwrist.mswia.gov.pl

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter