Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Gen. Tomasz Miłkowski nowym szefem Biura Ochrony Rządu

Premier Beata Szydło wręczyła gen. Miłkowskiemu, dotychczasowemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie, nominację na stanowisko szefa Biura Ochrony Rządu. Zadaniem, jakie stoi przed gen. Miłkowskim to przygotowanie BOR na przekształcenie w nową formację, która będzie odpowiadać za bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie.

Nadinspektor Tomasz Miłkowski jest doktorem nauk prawnych. Służbę w policji rozpoczął w 1991 roku, pełniąc ją początkowo w pionie prewencji i dochodzeniowo-śledczym Komisariatu IV w Rudzie Śląskiej.

Po ukończeniu w 1995 roku Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, służbę kontynuował w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach w Wydziale ds. Przestępczości Gospodarczej. Od 2000 roku związany był ze Szkołą Policji w Katowicach, pełniąc tam funkcje kierownicze zarówno w komórkach logistycznych, jak i dydaktycznych. Od 2007 roku był radcą, do zadań którego należała koordynacja współpracy międzynarodowej szkoły  oraz problematyka pozyskiwania i wykorzystywania funduszy pomocowych.

W 2011 roku został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Katowicach właściwego w sprawach logistycznych. Od 2014 roku zajmował stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu. Od lutego 2016 pełnił funkcję komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

Nowy szef Biura Ochrony Rządu za osiągnięcia w służbie wyróżniony Brązową i Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant”, Brązowym Medalem „Za zasługi dla Policji” oraz Medalem Srebrnym „Za długoletnią służbę”.

Źródło: www.tvn24.pl

2017-04-27 08:06:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

17 stycznia, Warszawa, Szkolenie „Likwidacja zaległości z mandatów karnych i kar porządkowych nakładanych przez straże gminne i miejskie – stan prawny na rok 2018”, http://frdl.mazowsze.pl

22 stycznia, Warszawa, Szkolenie „Prawo wodne w praktyce administracji samorządowej”, http://frdl.mazowsze.pl

23 stycznia, Warszawa, 23 seminarium z cyklu Zarządzanie Kryzsowe i Ratownictwo "Zagrożenia Teleinformatyczne w Zarządzaniu Kryzysowym. Narzędzia Smart City w Obronie Przed Zagrożeniami", http://www.cpi.com.pl

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter