Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców Polski znacznie wzrosło

Jak wynika z najnowszego badania opinii publicznej przeprowadzonego przez CBOS 89 procent badanych uważa Polskę za kraj, w którym żyje się bezpiecznie, zaś 95 procent badanych uważa swoją okolicę za bezpieczną. W stosunku do ostatniego badania aż o 9 procent wzrósł odsetek badanych, którzy uważają, że Polska jest bezpiecznym krajem.

W dniach 30 marca – 6 kwietnia 2017 roku, Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadziło badanie na temat bezpieczeństwa – zarówno w skali kraju, jak i w okolicy miejsca zamieszkania – oraz zagrożenia przestępczością. Badanie zrealizowano na reprezentatywnej losowej próbie dorosłych Polaków (N=1075).Zdecydowana większość Polaków (89 proc.) uznaje swój kraj za bezpieczny.  Przeciwnego zdania jest 9 proc. ankietowanych. Należy zauważyć, że w porównaniu do zeszłorocznej edycji badania Polacy znacznie częściej deklarują, że w Polsce żyje się bezpiecznie (odsetek wskazań wzrósł o 9 punktów procentowych), przy jednoczesnym spadku odsetka badanych wyrażających odmienną opinię (o 7 p.p.). Tak wysokiego wskaźnika poczucia bezpieczeństwa w kraju nie notowano w żadnej z dotychczas zrealizowanych edycji badania.

Badanych zapytano również, czy obawiają się, że mogą paść ofiarą przestępstwa. Z uzyskanych wypowiedzi wynika, że większość Polaków nie obawia się takiego zdarzenia (60 proc.). Lęk przed przestępczością deklaruje około dwie piąte badanych (38 proc.). Opinie Polaków na ten temat nie różnią się w znaczący sposób od deklaracji złożonych rok temu, przy czym warto zauważyć, że w poprzedniej edycji (marzec 2016) odsetek osób, które deklarowały brak obaw był najwyższy w historii tego badania.

Jak wynika z deklaracji badanych, w ciągu ostatnich pięciu lat co siódmy Polak (14 proc.) padł ofiarą kradzieży. Co czternastemu (7 proc.) włamano się do domu, mieszkania, domku letniskowego lub budynku gospodarczego. Na pobicie wskazuje 3 proc. badanych, a na napad i rabunek – 2 proc. 4 proc. ankietowanych deklaruje, że stało się ofiarą innego rodzaju przestępstwa, np. oszustwa finansowego, wandalizmu lub zastraszania. W porównaniu z poprzednią edycją badania odsetki wskazań utrzymały się na tym samym poziomie (wyjątek stanowią kradzieże – wzrost odsetka wskazań o 2 p.p.).

Źródło: KGP

2017-04-28 07:29:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

14 grudnia, Warszawa, Szkolenie Radzenie sobie z klientem używającym gróźb (agresja słowna, szantaż, napastliwość) w stosunku do urzędnika, http://frdl.mazowsze.pl

19 grudnia, Warszawa, Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, http://kwrist.mswia.gov.pl

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter