Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Wizyta litewskich funkcjonariuszy w Bieszczadzkim OSG

W Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej przebywało z wizytą dwóch oficerów Policji Granicznej Litwy z przejścia granicznego w Medininkai na granicy litewsko-białoruskiej (granica zewnętrzna UE).


Wizyta odbyła się w ramach „Focal Points Staff Exchange” - projektu adresowanego do Państw Członkowskich (PC), które biorą udział we Wspólnych Operacjach Focal Points na granicach zewnętrznych.

Celem projektu jest wymiana doświadczeń oraz wypracowanie standardów i dobrych praktyk funkcjonariuszy realizujących zadania w Focal Points (FP). Oficerowie Policji Granicznej Litwy poznali strukturę organizacyjną i zadania Bieszczadzkiego Oddziału SG, a także infrastrukturę dwóch największych przejść granicznych na granicy z Ukrainą -  w Medyce i w Korczowej.

Focal Points (FP) są ustanawiane na podstawie analizy ryzyka na zewnętrznych granicach UE (lądowych, powietrznych i morskich) na przejściach granicznych szczególnie narażonych na presję migracyjną. Polska ma 8 FP na swoich lądowych granicach, w tym dwa (w Medyce i w Korczowej) na granicy słuzbowej odpowiedzialności Bieszczadzkiego Oddziału SG. Zlokalizowane tam FP uczestniczą w działaniach operacyjnych, koordynowanych przez Frontex. Są wspierane przez wyselekcjonowanych funkcjonariuszy służb granicznych innych Państw Członkowskich.

Źródło: www.strazgraniczna.pl

2017-05-05 08:30:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

19-20 kwietnia, Rzeszów, 18 edycja Kongresu Profesjonalistów PR, www.kongresprofesjonalistow.pl  

23-26 kwietnia, Poznań, Securex Poland – Międzynarodowe Targi Zabezpieczeń, http://www.securex.pl/pl

24-26 kwietnia, Poznań, SAWO 2018 - Międzynarodowe Targi Środków Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa, http://sawo.mtp.pl/pl/

Więcej wydarzeń...
Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter