Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Startuje wspólny projekt realizowany przez strażaków z Polski i Czech

Wymiana doświadczeń w obszarze zarządzania kryzysowego oraz wypracowanie rekomendacji w zakresie udoskonalenia współpracy polsko-czeskiej podczas usuwania zagrożeń to główne cele konferencji Zarządzanie kryzysowe oraz organizacja działań ratowniczych podczas zdarzeń nadzwyczajnych w Polsce i Czechach, która odbyła się w Polanicy Zdroju.

Konferencja stanowiła inaugurację projektu Bezpieczne Pogranicze realizowanego wspólnie przez  straż pożarną Polski i Czech.

Podczas spotkania omówione zostały zagadnienia dotyczące m. in. współpracy polsko-czeskiej w zakresie usuwania zagrożeń, organizacji Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG), w tym udział ratowników w misjach zagranicznych oraz organizacji działań ratowniczych w Czechach.

Projekt Bezpieczne Pogranicze jest efektem wieloletniej współpracy pomiędzy strażą pożarną Polski i Czech. Koncepcja i zakres rzeczowy został przygotowany wspólnie przez partnerów, w oparciu o analizę i wnioski z prowadzonych transgranicznych działań ratowniczych i ćwiczeń. Celem projektu jest podniesienie transgranicznej gotowości do podejmowania działań podczas rozwiązywania sytuacji kryzysowych poprzez wzmocnienie współpracy wszystkich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Zasadnicze działania obejmować będą analizę i ocenę obecnego stanu prawnego i organizacyjnego w zakresie bezpieczeństwa na pograniczu, wzmocnienie systemu komunikacji, wymiany informacji i zarządzania w sytuacjach kryzysowych oraz podwyższenie stopnia kompatybilności systemów ratowniczych przy pożarach, w ramach ratownictwa wodnego, powodziowego, przy wypadkach w komunikacji, w ratownictwie technicznym i ochronie środowiska.

Realizacja celu projektu Bezpieczne Pogranicze przełoży się poprawę stanu bezpieczeństwa na pograniczu polsko-czeskim, a tym samym wpłynie na podniesienie atrakcyjności regionu. W projekcie uczestniczą: komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – w Opolu (partner wiodący), we Wrocławiu i w Katowicach oraz  Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Královéhradeckého kraje, Pardubického kraje, Olomouckého kraje i Moravskoslezského kraje. Finansowany jest ze środków Programu Inetrreg V-A Republika Czeska-Polska.

 Źródło: www.rcb.gov.pl

2017-05-11 07:55:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

14 grudnia, Warszawa, Szkolenie Radzenie sobie z klientem używającym gróźb (agresja słowna, szantaż, napastliwość) w stosunku do urzędnika, http://frdl.mazowsze.pl

19 grudnia, Warszawa, Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, http://kwrist.mswia.gov.pl

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter