Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Rząd osłabia rolę powiatów w zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli

Powiaty odgrywają niezmiernie istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa obywatelom naszego kraju. Jak powszechnie wiadomo, od średniowiecza podstawową funkcją starostów było ściganie przestępstw, zapewnienie spokoju wewnętrznego i organizowanie sprawnie działającego wymiaru sprawiedliwości.

W dawnej Polsce nie istniały zorganizowane instytucje czy służby centralne czuwające nad bezpieczeństwem państwa i obywateli oraz porządkiem publicznym. Trzeba zatem przyznać, że poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo obywateli Polski leży
w naturze starostów, jest podstawą istnienia i priorytetem działania powiatów, popartym nieocenionym doświadczeniem i tradycją. Do tego właśnie doświadczenia
i tradycji odwołali się rządzący, przywracając w 1999 roku samorząd powiatowy.
Bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo obywateli, jak żadna inna dziedzina wymaga współpracy i połączenia elementów samorządowych i rządowych.

Niestety bardzo szybko po roku 1998 pojawiły się silne tendencje do osłabienia znaczenia powiatów w sferze bezpieczeństwa publicznego – najlepszym tego przykładem było całkowite wyłączenie spod zespolenia inspekcji weterynaryjnej. Tendencje te w ostatnim czasie wyraźnie się nasiliły.

Niepokój Związku Powiatów Polskich budzą także ostatnie decyzje rządzących, prowadzące nieuchronnie do zmarginalizowania znaczenia powiatów w zapewnianiu bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywatelom. Zauważalne jest niebezpieczne wręcz zjawisko odbierania kompetencji samorządom, likwidowania instytucji powiatowych i tworzenia w ich miejsce specjalnych jednostek administracji centralnej. Należy zwrócić uwagę m.in. na procedowany projekt zmiany ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej odbierający starostom m.in. uprawnienia do powoływania powiatowych inspektorów sanitarnych.

W opinii samorządowców wyeliminowanie powiatu z działań zapewniających bezpieczeństwo jego społeczności jest całkowicie bezzasadne i szkodliwe. Wprowadza niepotrzebny chaos i generuje koszty, nie gwarantując poprawy stanu obecnego. Rzeczpospolita Polska ma realizować swój podstawowy cel – zapewniać bezpieczeństwo obywateli. Ma to robić skutecznie, najlepiej jak tylko jest to możliwe. Przedstawiciele powiatów argumentują że trudno wyobrazić sobie bardziej skuteczne wykonywanie ww. zadań niż przez powiaty – jednostki samorządu terytorialnego powołane specjalnie w tym celu, posiadające wielowiekową praktykę, znające charakterystykę społeczności danego terenu, przez lata współpracujące efektywnie z administracją centralną. W trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich apelują w przyjętym stanowisku, aby czerpać z dorobku poprzednich pokoleń i docenić naukę historii bowiem współpraca rządu i samorządu jest absolutną koniecznością dla skutecznego zapobiegania zagrożeniom każdego rodzaju.

Źródło: www.zpp.pl

2017-05-16 07:34:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

22 stycznia, Warszawa, "Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego", http://pirbinstytut.pl

24 stycznia, Warszawa, "Bezpieczeństwo obiektów i obszarów - monitoring wizyjny, kontrola dostępu, mechaniczne systemy zabezpieczeń", http://successpoint.pl

24 stycznia, Warszawa, 
"Forum Transportu Publicznego - nowe technologie i bezpieczeństwo", http://pirbinstytut.pl

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter