Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Jakość wody w kąpieliskach na zadowalającym poziomie

Według rocznego sprawozdania dotyczącego jakości wody w kąpieliskach ponad 85 proc. europejskich monitorowanych obiektów spełniało w 2016 r. najbardziej rygorystyczne normy „doskonałej” jakości – oznacza to, że były prawie całkowicie wolne od zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia i środowiska.

Sprawozdanie Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) i Komisji Europejskiej potwierdza trwającą od 40 lat pozytywną tendencję pod względem czystości wody na plażach i w kąpieliskach w Europie. W ocenie tej zebrano wyniki analiz próbek wody pobranych z ponad 21 tys. nadmorskich i śródlądowych kąpielisk, a zatem stanowi ona cenną wskazówkę na temat najlepszych miejsc, gdzie tego lata można spodziewać się najczystszej wody. Wodę w kąpieliskach pobiera się i monitoruje pod kątem zanieczyszczenia odchodami pochodzącymi ze ścieków lub od zwierząt gospodarskich.

Podobnie jak w poprzednich latach, znaczna większość europejskich kąpielisk może pochwalić się wodą dobrej jakości. W 2016 r. 96,3 proc. obiektów spełniało minimalne wymagania dotyczące „dostatecznej” jakości wody określone w dyrektywie dotyczącej wody w kąpieliskach. Oznacza to nieznaczny wzrost w stosunku do 96,1 proc. z 2015 r. Ponad 85 proc. (85,5) kąpielisk spełniało najbardziej rygorystyczne wymogi dotyczące wody „doskonałej” jakości (w stosunku do 84,4 proc. w 2015 r.).

Sprawozdanie obejmuje kąpieliska w UE, a także w Albanii i Szwajcarii. Woda w europejskich kąpieliskach jest znacznie czystsze niż czterdzieści lat temu, kiedy to ogromne ilości nieoczyszczonych lub tylko częściowo oczyszczonych ścieków komunalnych i przemysłowych były odprowadzane do wody. Oprócz sprawozdania EEA opublikowała również zaktualizowaną interaktywną mapę pokazującą wyniki dla każdego kąpieliska. Zaktualizowane sprawozdania dotyczące poszczególnych krajów oraz informacje dotyczące dyrektywy dostępne są na dotyczących kąpielisk stronach internetowych EEA lub Komisji Europejskiej.

Źródło: www.euractiv.pl

2017-05-25 07:07:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

22 stycznia, Warszawa, "Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego", http://pirbinstytut.pl

24 stycznia, Warszawa, "Bezpieczeństwo obiektów i obszarów - monitoring wizyjny, kontrola dostępu, mechaniczne systemy zabezpieczeń", http://successpoint.pl

24 stycznia, Warszawa, 
"Forum Transportu Publicznego - nowe technologie i bezpieczeństwo", http://pirbinstytut.pl

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter