Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Krakowscy strażacy zwyciężyli w mistrzostwach medycznych i ratowniczych

Na terenie powiatu krakowskiego w gminach Zielonki i Iwanowice odbyły się VII Mistrzostwa Medyczne i Ratownicze Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych PSP woj. małopolskiego.

Idea mistrzostw ratowniczych dotarła do naszego kraju ponad 15 lat temu z Czech, gdzie organizowano je głownie dla zespołów ratownictwa medycznego. W Polsce początkowo, też głównie brały udział zespoły Pogotowia Ratunkowego, jednak powoli do konkurencji z nimi dołączały załogi z Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Taka forma ćwiczeń jest doskonałym sprawdzianem umiejętności zespołów ratowniczych.

Do konkurencji przystąpiły 5 osobowe załogi strażaków reprezentujące wszystkie 19 Komend Państwowej Straży Pożarnej z naszego województwa i Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie. Dla zawodników przygotowano trzy zadania. Dotyczyły one różnych aspektów ratowniczych. Zadania przygotowane były bardzo realistycznie z wykorzystaniem szerokiej gamy urządzeń pozoracyjnych i manekinów.

Na pierwszym stanowisku wykorzystano znajdujące się tam skałki i zasymulowano wypadek amatora wspinaczki skałkowej. Udzielenie pomocy polegało na dostaniu się do wiszącego poszkodowanego, bezpiecznej jego ewakuacji a następnie udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy. W ocenie zadania głównie zwracano uwagę na bezpieczne stosowanie technik wysokościowych przez strażaków ratowników. Na kolejnym stanowisku zasymulowano pożar wewnętrzny budynku. Wewnątrz znajdowały się osoby. W trakcie prowadzonych działań doszło do utraty łączności ze strażakiem, który pracując w aparacie powietrznym stracił przytomność. Oceniano wykorzystanie kamer termowizyjnych w trakcie poruszania się w zadymionym pomieszczeniu oraz technikę ewakuacji i udzielenie pomocy strażakowi. W trzecim zadaniu strażacy realizowali zadania z zakresu ratownictwa technicznego. Zasymulowano wypadek dwóch pojazdów osobowych z poszkodowanymi znajdującymi się wewnątrz. Doszło także do zapalenia się jednego z samochodów. Przede wszystkim liczyło się właściwe ustalenie priorytetów w działaniach ratowniczych i prawidłowe dowodzenie. Oceniano umiejętności bezpiecznego prowadzenia działań ratowniczych, w tym posługiwanie się sprzętem hydraulicznym, jak i decyzję o szybkiej ewakuacji poszkodowanego z palącego się pojazdu.

W mistrzostwach zwyciężyła drużyna z JRG KM PSP w Krakowie, a tuż za nią uplasowały się JRG KP PSP z Wadowic i Proszowic.

Źródło: www.straz.gov.pl

2017-06-06 07:31:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

22 stycznia, Warszawa, "Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego", http://pirbinstytut.pl

24 stycznia, Warszawa, "Bezpieczeństwo obiektów i obszarów - monitoring wizyjny, kontrola dostępu, mechaniczne systemy zabezpieczeń", http://successpoint.pl

24 stycznia, Warszawa, 
"Forum Transportu Publicznego - nowe technologie i bezpieczeństwo", http://pirbinstytut.pl

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter