Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Zachodniopomorskie służby testują nowatorską aplikacje

Weryfikacja możliwości wdrożenia nowatorskiej aplikacji, której zadaniem jest pomoc przy zarządzaniu dużymi siłami i środkami na miejscu akcji poszukiwawczej, była przedmiotem ćwiczeń zorganizowanych przez grupę Zachodniopomorskie Psy Ratownicze - GPR OSP Wołczkowo oraz Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Policach.

Testowana aplikacja pod nazwą „Centrum Akcji” przygotowana została przez Kamila Malińskiego - jednego ze studentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego - specjalnie na potrzeby planistów, od których zależy szybkie i skuteczne przeprowadzenie akcji poszukiwawczej. Narzędzie to ma na celu usprawnienie fazy odprawy zespołów do pracy w terenie co może realnie przyspieszyć moment odnalezienia osoby zaginionej i udzielenia jej pomocy. W dalszej kolejności korzystanie z aplikacji systematyzuje pracę planisty – pozwala na bieżącą kontrolę czasu pracy zespołów poszukiwawczych, w przejrzysty sposób wskazuje stan zasobów dostępnych do wykorzystania oraz aktualnie będących w terenie. Jednocześnie program pozwala na wprowadzenie wszelkich informacji dotyczących osoby zaginionej i ich aktualizację. Klarowny system zbierania informacji pozwala na efektywną analizę napływających danych i przygotowanie planistyki celowanej.

Oczywiście korzystając z nowoczesnych, technologicznych rozwiązań należy się liczyć z ryzykiem awarii systemu czy utrudnieniami związanymi z brakiem dostępu do Internetu. Ponadto w dużej mierze na sprawność działania i efektywne wykorzystanie możliwości, jakie daje aplikacja „Centrum Akcji” ma wpływ przeszkolenie planistów i ich doświadczenie w pracy z tym oprogramowaniem.

Podsumowując przedsięwzięcie przygotowane przez OSP Wołczkowo i KP PSP w Policach należy podkreślić, że udało się w pełni przetestować narzędzie wykorzystywane już od pewnego czasu przez Grupę Poszukiwawczo – Ratowniczą z Wołczkowa przy innych akcjach poszukiwawczych realizowanych na mniejszą skalę. Dzięki współpracy wielu specjalistów możliwe było zebranie informacji zwrotnych odnośnie testowanego narzędzia, wskazanie mocnych i słabych stron nie tylko samej aplikacji, ale także innych technik, metod i narzędzi stosowanych przy poszukiwaniu osób zaginionych w terenie.

Źródło: www.isp.policja.pl

2017-06-09 08:17:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

22 stycznia, Warszawa, Szkolenie „Prawo wodne w praktyce administracji samorządowej”, http://frdl.mazowsze.pl

23 stycznia, Warszawa, 23 seminarium z cyklu Zarządzanie Kryzsowe i Ratownictwo "Zagrożenia Teleinformatyczne w Zarządzaniu Kryzysowym. Narzędzia Smart City w Obronie Przed Zagrożeniami", http://www.cpi.com.pl

30 stycznia, Warszawa, IT Security Trends, http://itsecuritytrends.pl

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter