Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Żandarmeria Wojskowa będzie wspierać policjantów

Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk i Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej gen.bryg. Tomasz Połuch podpisali porozumienie ws. zasad współdziałania obu służb. Porozumienie dotyczy szerokiego frontu wspólnych działań od bieżącej wymiany informacji aż do działań antyterrorystycznych.

Mając na celu zapewnienie sprawnego i skutecznego wykonywania zadań ustawowych Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej i Komendant Główny Policji organizują współdziałanie Żandarmerii Wojskowej i Policji mające na celu ochronę życia i zdrowia ludzi oraz utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego przy zachowaniu priorytetów własnych.

Na mocy porozumienia współdziałanie obu służb obejmować będzie m.in:

  • działania prewencyjne: a w szczególności zapobieganie przestępczości i występowaniu zjawisk patologicznych, organizowanie wspólnych patroli w rejonach zagrożonych a także podczas zgromadzeń, imprez masowych oraz organizowanie kontroli ruchu drogowego
    i pilotowanie pojazdów,

  • czynności operacyjno–rozpoznawcze: a w szczególności wymianę informacji dotyczących usiłowania i dokonywania przestępstw i wykroczeń, prowadzenia poszukiwań osób ukrywających się,  wymianę informacji dotyczących rzeczy utraconych w wyniku przestępstwa oraz wzajemną pomoc w stosowaniu środków i metod pracy operacyjnej,

  • działań antyterrorystycznych: a w szczególności prowadzonych przez Żandarmerię Wojskową na obszarach lub w obiektach podległych MON, wymianę informacji o zagrożeniach oraz podejmowanie działań w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym,

  • przedsięwzięć szkoleniowych: a w szczególności korzystanie z bazy szkoleniowej i usług dydaktycznych, wymianę doświadczeń i materiałów szkoleniowych, realizacją odpłatnego żywienia policjantów i żołnierzy w obiektach zaopatrzenia żywnościowego będących w dyspozycji Stron.

Porozumienie pozwala również na powoływanie wspólnych grup i zespołów zadaniowych , a w ramach współdziałania w zależności od potrzeb strony umożliwiają wzajemne korzystanie z pomieszczeń służbowych, sprzętu technicznego, laboratoryjnego, dostępnych środków transportu, a także psów służbowych z ich przewodnikami.

Źródło: www.policja.pl

2017-06-26 08:05:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

14 grudnia, Warszawa, Szkolenie Radzenie sobie z klientem używającym gróźb (agresja słowna, szantaż, napastliwość) w stosunku do urzędnika, http://frdl.mazowsze.pl

19 grudnia, Warszawa, Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, http://kwrist.mswia.gov.pl

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter