Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Specjalna komisja zbada przeszkody w skutecznej walce z terroryzmem

Posłowie poparli ustanowienie, na 12 miesięcy, komisji specjalnej, badającej praktyczne i prawne przeszkody w skutecznej walce z terroryzmem, w Unii Europejskiej.

Komisja specjalna ma zbadać i ocenić poziom zagrożenia terrorystycznego na terenie Europy oraz przyjrzeć się potencjalnym błędom oraz nieprawidłowościom, w wyniku których mogło dojść do ataków terrorystycznych w państwach członkowskich.

Komisja skoncentruje się zwłaszcza na: 

- Wprowadzaniu istniejących instrumentów zarządzania granicami zewnętrznymi

- Brakach dotyczących dzielenia się informacjami przez organy sądowe, wykonawcze oraz służbami wywiadu, w państwach członkowskich

- Interoperacyjności europejskich baz danych

- Wpływie przepisów antyterrorystycznych w UE na prawa człowieka

- Radykalizacji i skuteczności programów przeciwdziałających radykalizacji

- Praniu pieniędzy i finansowaniu organizacji terrorystycznych oraz ich powiązań z przestępczością zorganizowaną

- Najlepszych praktykach w ochronie miękkich celów oraz infrastruktury, takiej jak lotniska lub stacje kolejowe.

Mandat dla komisji specjalnej przyjęty został 527 głosami za, przy 73 głosach przeciw i 36 wstrzymujących się od głosu 

Komisja specjalna, pracująca przez 12 miesięcy, składać się będzie z 30 posłów, jej mandat może zostać przedłużony, licząc od dnia jej utworzenia. Komisja ma przygotować dwa sprawozdania, jedno w połowie mandatu i jedno na jego zakończenie, zawierające fakty wynikające z badań komisji oraz rekomendacje. 

Komisja może odwiedzać inne instytucje UE oraz organizować spotkania z ich przedstawicielami, właściwymi agencjami europejskimi, parlamentami narodowymi krajów członkowskich oraz krajów spoza UE, przedstawicielami organów wykonawczych, służbami wywiadu, sędziami, sędziami śledczymi oraz organizacjami reprezentującymi ofiary. W związku z tym, że podczas spotkań mogą być dyskutowane informacje szczególnie chronione, część z nich może nie być publicznie dostępna.

Źródło: www.europarl.eu

2017-07-11 08:33:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

17 października, Warszawa, Konferencja "Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem", http://pirbinstytut.pl

18-19 października, Siedlce, IV Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy, http://osg2018.pl

23-25 października, Kielce, TRANSEXPO 2018 - Międzynarodowe Targi Transportu Zbiorowego, https://www.targikielce.pl

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter