Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Straże gminne i miejskie jednak nie będą wykorzystywać fotoradarów

Nowelizacja aktów prawnych dotyczących funkcjonowania straży gminnych była jednym z tematów posiedzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw Współpracy ze Strażami Gminnymi (Miejskimi). Spotkanie prowadził Jarosław Zieliński, przewodniczący Zespołu, sekretarz stanu w MSWiA.

Podczas posiedzenia wiceminister Jarosław Zieliński podkreślił, że ewentualna zmiana przepisów określających funkcjonowanie straży musiałaby zmierzać do zwiększenia skuteczności działania tej formacji. Wiceszef MSWiA  zaproponował wspólną analizę proponowanych zmian prawnych, które w ostatnich miesiącach licznie napływały do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Podkreślił jednak, że Rząd konsekwentnie stoi na stanowisku, iż  bezpieczeństwo to odpowiedzialność Państwa, gdyż tylko w ten sposób możliwe jest jego zapewnienie na jednakowym poziomie w skali całego kraju.  Dodał również, że ministerstwo nie planuje przywrócić strażom gminnym uprawnień w zakresie kontroli ruchu drogowego z wykorzystaniem tzw. fotoradarów.

Rezultatem posiedzenia było powołanie trzech grup roboczych: do spraw organizacji straży gminnych, do spraw kompetencji straży gminnych oraz do spraw świadczeń socjalnych. Do każdej z nich zostały zaproszeni przedstawiciele samorządów i straży gminnych.

Kolejne posiedzenie Międzyresortowego Zespołu do spraw Współpracy ze Strażami Gminnymi (Miejskimi) zaplanowano na koniec bieżącego roku.

Źródło: MSWiA

2017-07-18 09:18:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

17 lipca Warszawa, Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, http://kwrist.mswia.gov.pl

20 lipca, Warszawa, Szkolenie "Radzenie sobie z klientem używającym gróźb (agresja słowna, szantaż, napastliwość) w stosunku do urzędnika", http://frdl.mazowsze.pl

26 lipca, Warszawa, Kongres Pożarnictwa FIRE SECURITY EXPO 2018, http://fire-expo.pl/

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter