Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Wsparcie finansowe na usuwanie klęsk żywiołowych na Podlasiu

Jarosław Zieliński, sekretarz stanu w MSWiA wręczył przedstawicielom samorządów województwa podlaskiego promesy finansowe na dofinansowanie w 2017 roku zadań związanych z usuwaniem szkód wyrządzonych w infrastrukturze komunalnej.

Staramy się jak najszybciej przekazywać pieniądze wojewodom, bo wiemy jak bardzo są one potrzebne – podkreślił wiceminister Jarosław Zieliński.

W ramach przydzielonych przez MSWiA w 2017 r.  promes finansowych w wysokości 8,6 mln zł, przebudowanych  lub wyremontowanych  zostanie  6 odcinków dróg  gminnych i  4 odcinki dróg powiatowych oraz  wykonany zostanie  remont mostu drogowego na rzece Brzozówka w Gminie Jaświły.  Przebudowane będą ponadto przepusty drogowe w ciągu tych dróg oraz  zakończony  zostanie  remont  budynku Zespołu Szkół w Drohiczynie, uszkodzonego w wyniku obfitych opadów deszczu w 2016 roku.

Promesy w łącznej kwocie 3.055.700,- zł przyznane zostały dla :

1)    Powiatu Sokólskiego;

2)    Powiatu Sejneńskiego;

3)    Powiatu Bielskiego;

4)    Gminy Nowe Piekuty;,

5)    Gminy Boćki;

6)    Gminy Grabowo.

7)    Powiat Moniecki (dodatkowa promesa zwiększająca kwotę  środków  przyznanych  na remont mostu w  I półroczu 2017 r.)                                                                                            

Ogółem wsparcie finansowe w roku 2017 uzyskało 12 samorządów, w tym 6 powiatów oraz 6 gmin. Nadmienić należy, iż w ramach usuwania szkód w infrastrukturze komunalnej – w roku  2016  kwota udzielonej pomocy z budżetu państwa  wyniosła  6,1 mln zł.
 

Źródło: www.mswia.gov.pl

2017-07-20 08:58:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

22 stycznia, Warszawa, "Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego", http://pirbinstytut.pl

24 stycznia, Warszawa, "Bezpieczeństwo obiektów i obszarów - monitoring wizyjny, kontrola dostępu, mechaniczne systemy zabezpieczeń", http://successpoint.pl

24 stycznia, Warszawa, 
"Forum Transportu Publicznego - nowe technologie i bezpieczeństwo", http://pirbinstytut.pl

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter