Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Targi Solutions for Safety - Profesjonalni i Bezpieczni w Pracy

W dniach 16 i 17 listopada na terenie EXPO XXI w Warszawie przy ulicy Prądzyńskiego 12/14 odbędą się Targi S4S (Solution for Safety) „Profesjonalni i bezpieczni w pracy”.


Wydarzenie to jest skierowane do osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pracy oraz bezpieczeństwo pożarowe w firmach, przedsiębiorstwach i zakładach pracy.

W imprezie wezmą udział pracodawcy, osoby zarządzające firmami (dyrektorzy), pracownicy służby BHP, specjaliści ds. ochrony przeciwpożarowej, producenci sprzętu i środków ochrony osobistej oraz firmy oferujące pełną obsługę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Do udziału w imprezie zostały zaproszone podmioty, które działają na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków i terenów w celu przedstawienia swoich wyrobów i osiągnięć w tym zakresie.

W ramach targów przewiduje się:

  • prezentacje najnowszych rozwiązań z zakresu zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków, jak również zabezpieczeń i organizacji stanowisk pracy,
  • praktyczne szkolenie i pokaz  zabezpieczenia prac na wysokości, wykład przedstawiciela Centralnego Instytutu Ochrony Pracy-Państwowego Instytutu badawczego/CIOP-PIB/  „Dobór środków ochrony indywidualnej do zagrożeń występujących na stanowisku pracy”,
  • szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej w zakładach pracy,
  • wykład na temat prowadzenia postępowania powypadkowego,
  • konsultacje rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,
  • Konsultacje rzeczoznawcy ds. bezpieczeństwa i higieny pracy  

Targi S4S stanowić będą idealną platformę do spotkań biznesowych, nawiązania nowych kontaktów handlowych, prezentacji nowych rozwiązań, wymiany doświadczeń i poszerzenia wiedzy m.in. poprzez udział w dyskusyjnych, pokazach czy szkoleniach oraz dają możliwość promocji i upowszechniania informacji oraz prezentacji oferty producentów.

Więcej informacji można uzyskać na stronie http://targis4s.pl/

2017-08-23 11:02:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

14 grudnia, Warszawa, Szkolenie Radzenie sobie z klientem używającym gróźb (agresja słowna, szantaż, napastliwość) w stosunku do urzędnika, http://frdl.mazowsze.pl

19 grudnia, Warszawa, Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, http://kwrist.mswia.gov.pl

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter