Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowych, usuwania ich skutków, odbudowy infrastruktury krytycznej oraz odtwarzania zniszczonych zasobów. Ważne jest opracowanie planów reagowania kryzysowego, które opisują kto, co i kiedy będzie robił, za pomocą jakich sił i środków i na jakiej podstawie prawnej.

Jak wygląda kooperacja służb ratunkowych i administracji publicznej?
Jakie są podstawy prawne realizacji zadań zarządzania kryzysowego?
Jakie są zasady opracowywania planów zarządzania kryzysowego?

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konferencji "Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym", która odbędzie się 25 października 2017 roku w Warszawie.

Wykłady poprowadzą m.in.:

- dr Andrzej Marjański - Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego, prodziekan Wydziału Zarządzania, Społeczna Akademia Nauk 

Tematyka konferencji:

Systemy łączności

Systemy ostrzegania i powiadamiania ludności cywilnej o zagrożeniu przy wykorzystywaniu nowoczesnych technologii

Nowoczesny sprzęt wykorzystywany przez służby ratunkowe i mundurowe (mobilne systemy komputerowe, radiotelefony, monitory)

Bezpieczeństwo - publiczne, transportu, obiektów, danych

Organizacja i zasady funkcjonowania centrów zarządzania kryzysowego

Zadania i skuteczna komunikacja pomiędzy administracją, służbami ratunkowymi i mundurowymi

Współpraca ze środkami masowego przekazu

Bezpieczeństwo imprez masowych i zgromadzeń

Logistyka w zarządzaniu kryzysowym

Organizowanie pomocy medycznej I psychologicznej

Aspekty prawne


Grupa docelowa:

przedstawiciele jednostek samorządów terytorialnych, instytucji administracyjnych, centrów zarządzania kryzysowego

funkcjonariusze służb mundurowych: Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Wojska Polskiego, Państwowej Straży Pożarnej

osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo kraju i obywateli

specjaliści ds. zarządzania kryzysowego, ochrony infrastruktury krytycznej i bezpieczeństwa teleinformatycznego

koordynatorzy zespołów ratownictwa medycznego, WOPR, TOPR, GOPR


Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Organizatorzy gwarantują uczestnikom: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

Organizatorem wydarzenia jest Polski Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o.

* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

2017-09-11 10:12:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

19 lutego, Warszawa, Konferencja Data Center, https://gigacon.org

20 lutego, Warszawa, InfraSec Forum – Cyberbezpieczeństwo Twardej Infrastruktury, https://infrasecforum.pl

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter