Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Czy system ratownictwa i zarządzania kryzysowego w Polsce jest skuteczny?

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczęły się prace Międzyresortowego Zespołu, który oceni funkcjonowanie systemu ratownictwa i zarządzania kryzysowego.

Zespół odtworzy i przeanalizuje przebieg działań w zakresie monitorowania zagrożeń, ostrzegania i powiadamiania ratunkowego, działań ratowniczych oraz zarządzania kryzysowego na poziomie województw, powiatów i gmin. Przebieg działań zostanie porównany z planami zarządzania kryzysowego oraz planami ratowniczymi na poziomie województwa i powiatu. W ramach prac omówione zostaną również kwestie pomocy socjalnej i usuwania skutków nawałnic oraz zapewnienia ciągłości działania kluczowych usług takich jak łączność, energia elektryczna czy transport.

Sierpniowymi nawałnicami dotkniętych zostało ponad 170 gmin. Szczegółowo zostanie przeanalizowane przede wszystkim funkcjonowanie systemu ratownictwa i zarządzania kryzysowego w pięciu najbardziej poszkodowanych gminach z każdego z dotkniętych nawałnicami województw. Będą to m.in.: Chojnice, Czersk i Brusy z Pomorskiego; Koronowo i Gostycyn z województwa kujawsko-pomorskiego; miasto i gmina Gniezno z Wielkopolski; Grabica i Łask z województwa łódzkiego oraz Wińsko z Dolnego Śląska.

Szef MSWiA poinformował, że w czasie spotkań z mieszkańcami i samorządowcami z poszkodowanych gmin, zgłaszali oni szereg kwestii, które wymagają przeanalizowania i wyciągnięcia wniosków na przyszłość. Były to m.in. problemy z łącznością, gdyż nawałnice spowodowały zniszczenie sieci energetycznej, a to w konsekwencji odcięło stacje przekaźnikowe telefonii komórkowych. Braki w dostawie prądu uniemożliwiały również skorzystanie z usług stacji benzynowych – w wielu miejscach nie można było zatankować samochodu, czy zaopatrzyć się w paliwo do pił. W kulminacyjnym momencie w dniach 11-12 sierpnia br. pozbawionych prądu było około 486 tys. odbiorców.

Międzyresortowy Zespół do oceny funkcjonowania systemu ratownictwa i zarządzania kryzysowego został powołany przez premier Beatę Szydło. Przewodniczącym zespołu jest Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji. Członkami zespołu są m.in. ministrowie: rolnictwa i rozwoju wsi, cyfryzacji, energii, infrastruktury i budownictwa oraz wojewodowie m.in. kujawsko-pomorski, wielkopolski i pomorski. W pracach biorą też udział szefowie służb: Państwowej Straży Pożarnej, Policji i Straży Granicznej oraz przedstawiciele Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Szef MSWiA do 30 września br. przedstawi Radzie Ministrów sprawozdanie z realizacji zadań zespołu.

Źródło: MSWiA

2017-09-12 08:18:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

22 stycznia, Warszawa, "Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego", http://pirbinstytut.pl

24 stycznia, Warszawa, "Bezpieczeństwo obiektów i obszarów - monitoring wizyjny, kontrola dostępu, mechaniczne systemy zabezpieczeń", http://successpoint.pl

24 stycznia, Warszawa, 
"Forum Transportu Publicznego - nowe technologie i bezpieczeństwo", http://pirbinstytut.pl

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter