Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Wspólne ćwiczenia drawskich strażaków

Kadra dowódcza Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i obsada Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP  w Drawsku Pomorskim uczestniczyła w ćwiczeniach dowódczo – sztabowych zorganizowanych na terenie Gminy Kalisz Pomorski.

W ramach ćwiczeń funkcjonariusze zapoznali się z warunkami ochrony przeciwpożarowej, zaopatrzeniem wodnym, drogami dojazdowymi, warunkami terenowymi oraz charakterystyką wytypowanych obiektów.

Pierwszym obiektem ćwiczeń była Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim. Kolejnym obiektem ćwiczeń był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ofiar Terroryzmu 11 września 2001 roku w Kaliszu Pomorskim.

Ostatnim punktem ćwiczeń, z którym zapoznała się kadra dowódcza Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i obsada Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP  w Drawsku Pomorskim był największy w kraju Wojskowy Skład Paliw w Cybowie. Tutaj, obok strażaków z KP PSP w Drawsku Pomorskim w ćwiczeniach udział brali strażacy z Wojskowych Straży Pożarnych w Cybowie i Olesznie.

Dzięki uprzejmości Kierownika Składu mjr Rafała Cieślińskiego strażacy zapoznani zostali ze specyfiką terenu, rodzajem składowanych paliw, zagrożeniami mogącymi wystąpić na terenie składu, rozwiązaniami technicznymi oraz procesem odbywającym się na terenie ćwiczeń.

Dodatkowo, dzięki możliwości wejścia w strefy podlegające szczególnej ochronie uczestnicy ćwiczeń mogli zapoznać się z układem dróg pożarowych, możliwościami prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych, lokalizacją hydrantów, instalacji wodno-pianowych, zbiorników przeciwpożarowych, a także z budową zbiorników, w których magazynowane są paliwa.

Łącznie w ćwiczeniach na terenie Składu Cybowo uczestniczyło 26 strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojskowych Straży Pożarnych.

Źródło: www.strazdrawsko.pl

2017-10-20 08:44:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

22 stycznia, Warszawa, "Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego", http://pirbinstytut.pl

24 stycznia, Warszawa, "Bezpieczeństwo obiektów i obszarów - monitoring wizyjny, kontrola dostępu, mechaniczne systemy zabezpieczeń", http://successpoint.pl

24 stycznia, Warszawa, 
"Forum Transportu Publicznego - nowe technologie i bezpieczeństwo", http://pirbinstytut.pl

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter