Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Zmiany w zasięgu terytorialnym Nadwiślańskiego i Karpackiego OSG

1 listopada województwo świętokrzyskie zostało włączone z obszaru służbowej odpowiedzialności Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. O Świętokrzyskie zwiększył się zasięg Karpackiego Oddziału SG i tym samym w jego struktury została włączona Placówka SG w Kielcach.

Włączenie placówki w Kielcach wraz z obszarem jej służbowej odpowiedzialności do struktur Karpackiego Oddziału Straży Granicznej nie wiąże się ze zmianami w jej strukturze etatowej.

Dla Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej zmiana ta oznacza możliwość skoncentrowania większej uwagi na terenie Mazowsza, które – ze względu na położenie – stanowi obszar krzyżowania się szlaków migracyjnych prowadzących ze wschodu na zachód, a aglomeracja warszawska wraz z powiatami warszawskimi, jest największym skupiskiem cudzoziemców w Polsce.

Dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego zmiana oznacza podniesienie poziomu bezpieczeństwa przez lepszą skuteczność działań Straży Granicznej. Funkcjonowanie we wspólnej strukturze wszystkich jednostek Straży Granicznej z terenu województwa małopolskiego i świętokrzyskiego ułatwi bowiem koordynację działań związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem nielegalnej migracji z kierunku południowego.

Źródło: www.strazgraniczna.pl

2017-11-08 10:51:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

21 czerwca, Poznań, Kongres Pożarnictwa FIRE, http://www.dndproject.com.pl

25-27 czerwca, Gdańsk, BALT-MILITARY-EXPO 2018 - Bałtyckie Targi Militarne,http://baltmilitary.amberexpo.pl

25-27 czerwca, Gdańsk, RESCUE EXPO 2018 - Międzynarodowa Konferencja oraz Wystawa Ratownictwa Medycznego, http://rescueexpo.amberexpo.pl

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter