Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


260 tysięcy złotych na poprawę bezpieczeństwa do rozdysponowania

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło cztery konkursy dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych.

W ramach zadania „Edukacja dotycząca zasad bezpiecznego zachowania podczas obozów dla dzieci i młodzieży na terenie lub w pobliżu lasu w sytuacji zagrożeń pogodowych” wykonawca przygotuje i przeprowadzi ogólnopolską kampanię społeczną. Akcja informacyjna będzie dotyczyła m.in. niebezpiecznych sytuacji na jakie są narażeni uczestnicy obozów oraz właściwych zachowań w sytuacjach zagrożeń pogodowych. Na realizację zadania przeznaczono 50 tys. zł.

Dzięki realizacji zadania „Prowadzenie działań związanych z poszukiwaniem osób zaginionych oraz zapewnieniem wsparcia ich rodzinom” wykonawca będzie prowadził ogólnopolski, bezpłatny telefon interwencyjny w sprawie zaginionych dzieci. Będzie też prowadził działania informacyjne, organizował szkolenia i rozwijał współpracę międzynarodową w kwestii poszukiwania zaginionych. Dotacja na to zadanie wynosi 110 tys. zł.

Realizacja trzeciego zadania dotyczy przygotowania i przeprowadzenia ogólnopolskiej kampanii społecznej „Bezpieczny senior – świadomy senior”. Chodzi o kształtowanie właściwych zachowań wobec zagrożeń na jakie narażone są starsze osoby w miejscu publicznym i w miejscu swojego zamieszkania. Dotacja na to zadanie wynosi 50 tys. zł.

Czwarte zadanie „Edukacja społeczna dotycząca bezpiecznych zachowań w obliczu zagrożeń terrorystycznych” obejmować ma działania wspierające edukację społeczną na temat bezpiecznych zachowań w obliczu potencjonalnego zagrożenia terrorystycznego także podczas podróży zagranicznych. Zadanie dotyczy również przeprowadzenia ogólnopolskich działań informacyjnych o prawidłowym reagowaniu na potencjalne zagrożenia m.in. podczas imprez masowych. Na realizację zadania przeznaczono 50 tys. zł.

Oferty należy składać do 29 stycznia 2018 roku.  O przyznanie dotacji mogą się ubiegać organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej MSWiA.

Źródło: MSWiA

2018-01-10 22:51:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

14 grudnia, Warszawa, Szkolenie Radzenie sobie z klientem używającym gróźb (agresja słowna, szantaż, napastliwość) w stosunku do urzędnika, http://frdl.mazowsze.pl

19 grudnia, Warszawa, Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, http://kwrist.mswia.gov.pl

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter