Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Ostatnie chwile by zgłosić swój udział w konferencji DETEKCJA 2018

Czy zapoznałeś się ze zmianami w Nowych Warunkach Technicznych od 1 stycznia 2018 r.? Na co warto zwrócić uwagę? Jak zmiany wpłyną na już zaprojektowane obiekty a nie będące jeszcze w realizacji? Pamietaj że wszystkie zmiany w przepisach wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa weszły w życie 1 stycznia 2018 r. z wyjątkiem pkt 28 (dotyczącego paragrafu 104), który wchodzi w życie 9 grudnia 2018 r.


Przyjdź na konferencję DETEKCJA 2018 i dowiedz się jak bardzo zmieniły się Warunki Techniczne?

 

 25 stycznia 2018 

DETEKCJA 2018 | KATOWICE

Czy wiesz na co zwrócić uwagę po zmianach WT? 

Lista zmian z komentarzem - Konferencja pod Przewodnictwem współautora przepisów w dziedzinie bezp. pożarowergo

dr inż. Dariusza Ratajczaka 

Kiedy? 25 stycznia 2018 (czwartek), w godz. 09.00-14.30, 

Gdzie? Novotel Katowice Centrum ****

UDZIAŁ BEZPŁATNY - limitowane miejsca

Każdy z uczestników otrzyma imienny Certyfikat potwierdzający udział


Nowelizacja wprowadza zmiany w załączniku nr 1 (Wykaz Polskich Norm) oraz w działach: Przepisy ogólne, Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej, Budynki i pomieszczenia, Wyposażenie techniczne budynków, Bezpieczeństwo pożarowe, Oszczędność energii i izolacyjność cieplna, Kodeks urbanistyczno-budowlany. Zarówno inwestorów jak i projektantów czeka wiele nowości. Szerzej o zmianach i ich wpływie na prowadzenie inwestycji budowlanych podczas konferencji DETEKCJA 2018 KATOWICE opowie  współautor przepisów w dziedzinie bezp. pożarowego - dr inż. Dariusz Ratajczak, który omówi m.in. zakres zmian i ich wpływ na prowadzenie inwestycji budowlanych od stycznia 2018 w tym rolę projektanta i rzeczoznawcy ds. ppoż. po wprowadzeniu nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 

W programie spotkania omówimy m.in.: 

 • Detekcję gazu i płomienia w zakładach przemysłowych - dostępne rozwiązania i zasady doboru
 • Wykorzystanie nowych rozwiązań w SSP i DSO w zarządzaniu systemami bezpieczeństwa pożarowego w obiektach
 • Detekcja obszaru ze szczególnym uwzględnieniem - zabezpieczenia obszaru budowy
 • Wykrywanie pożaru, zanim się rozprzestrzeni - Wideo detekcja pożaru AVIOTEC. Pokażemy w jaki sposób jest wykrywany ogień i dym przez kamerę?
 • Wielogazowe, wielopunktowe systemy detekcji  CO/LPG…NO2…  w  garażach  i parkingach podziemnych.
 • Systemy dynamicznego oświetlenia ewakuacyjnego oraz centralnego monitorowania opraw oświetlenia awaryjnego
 • Inteligentną analizę obrazu wspomagającą pracę projektanta, instalatora, konserwatora oraz zarządcy nieruchomości
 • Wiarygodność czujników detekcji gazów i minimalizacja ryzyka wystąpienia fałszywego alarmu - czyli jak rozpoznać prawdziwy alarm gazowy?
 • Zasady stosowania stacjonarnych systemów detektorów gazów w oparciu o zmiany w przepisach od 2018r.
 • Systemy detekcji mobilnej 
 • Detekcja w przemyśle wydobywczym m.in. ropy i gazu ziemnego
 • Znaczenie pojemności kabla w układach zasilających - kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne
_____________________________________________________________________ 
 
GŁÓWNE PUNKTY KONFERENCJI
Panel Merytoryczy:
SYSTEMY DETEKCJI I SYGNALIZACJI POŻARU
MONITORING I KONTROLA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ DYMU I CIEPŁA 
Panel Merytoryczy:
MINIMALIZACJA RYZYKA W STREFACH ZAGROŻONYCH POŻAREM LUB WYBUCHEM
 
Panel Ekspercki:
Spotkanie z Gościem Specjalnym konferencji 
Ekspertem i współautorem przepisów w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego,
który przez 15 lat sprawował funkcję Dyrektora Biura Komendy Głównej
Państwowej Straży Pożarnej a następnie Radcy Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
dr inż. Dariuszem Ratajczakiem
Wieloletni wykładowca przedmiotu „bezpieczeństwo pożarowe budynków” w Szkole Głównej Służby Pożarniczej oraz na Politechnice Warszawskiej. Przez 15 lat sprawował funkcję Dyrektora Biura Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Był odpowiedzialny za tworzenie i egzekwowanie przepisów przeciwpożarowych w Polsce. Przewodniczący Rady Redakcyjnej kwartalnika SITP „Ochrona Przeciwpożarowa” i Przewodniczący Grupy Roboczej „Bezpieczeństwo pożarowe” Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki.
który omówi
NOWE WARUNKI TECHNICZNE 2018
Zmiany w przepisach i procedurach 
techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych z komentarzem
 Konferencję zakończy Panel Dyskusyjny podczas którego Gość Specjalny Konferencji dr inż. DARIUSZ RATAJCZAK omówi m.in.:
 

Zmiany w przepisach i procedurach techniczno – budowlanych i przeciwpożarowych

 • Wymagania dotyczące oddymiania klatek schodowych
 • Zmiany dotyczące procesu budowlanego
 • Zmiany w przepisach przeciwpożarowych

Zmiany w wymaganiach dla wentylacji pożarowej

 1. Konsekwencje obowiązywania unijnego rozporządzenia budowlanego 305/2011.
 2. Wentylacja pożarowa jako istotny czynnik bezpieczeństwa pożarowego
 3. Systemy urządzeń zapobiegających zadymieniu klatek schodowych
 4. Systemy oddymiania klatek schodowych i korytarzy – zmiany zasad
 5. Zmiany w wymaganiach dla wentylacji pożarowej garaży

Spotkanie w szczególności kierujemy do: projektantów, instalatorów, deweloperów, generalnych wykonawców, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, inwestorów, wykonawców,  integratorów i użytkowników rozwiązań, zarządców obiektów, funkcjonariuszy PSP, a także wszystkich osób chcących podnieść poziom wiedzy specjalistycznej w szczególności z zakresu wentylacji, detekcji i sygnalizacji pożarowej projektowanych i realizowanych budynków.

W konferenecji udział wezmą m.in.: Rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoż, Inżynierowie pożarnictwa, Przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, przedstawiciele administracji i samorządów, Projektanci, Inżynierowie i Kierownicy Budów, Architekci, Instalatorzy, Generalni Wykonawcy Inwestycji, konserwatorzy zabytków i sprzętu, firmy wykonawcze i przedsiębiorstwa budowlane, integratorzy systemów, służby techniczne i serwisanci,  koncerny energetyczne, inwestorzy instytucjonalni, zarządcy obiektów biurowych, galerii handlowych, rynku hotelowego, szpitali, firmy i ekipy montażowe, utrzymania, serwisowania i zarządzania budynkami wysokimi, wielokondygnacyjnymi i wielkopowierzchniowymi a także wszyscy uczestnicy procesu budowlanego którzy z racji wykonywanego zawodu spotykają się z problematyką projektowania, funkcjonowania i bezpieczeństwa obiektów budowlanych.

Zapraszają Rada Programowa, Organizatorzy i Partnerzy Technologiczni Wydarzenia.

2018-01-22 10:17:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

27-28 marca, Warszawa, IX Edycja Smart City Forum, http://smartcityforum.pl

28 marca, Warszawa, IV edycja Economic Security Forum ECONSEC 2019, http://econsec.pl

28 marca, Łódź, Elektroniczny Obieg Informacji w Firmie, https://gigacon.org

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter