Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


„Zarządzanie kryzysowe – komunikacja i kooperacja służb”

Współdziałanie w kryzysie - komunikacja i kooperacja to jedno z podstawowych wyzwań, przed którym stoją służby mundurowe i administracja publiczna. Ważne jest opracowanie planów reagowania kryzysowego, które opisują kto, co i kiedy będzie robił, za pomocą jakich sił i środków i na jakiej podstawie prawnej.


Specyfika zarządzania kryzysowego polega przede wszystkim na niezawodnej łączności, umiejętności korzystania z najnowocześniejszego sprzętu, ciągłym doskonaleniu systemu jakościowego rozpoznawania zagrożeń, oraz dobrej organizacji personelu. Sprawne działanie administracji publicznej / samorządowej, oraz służb mundurowych ma bezpośredni wpływ na przeprowadzenie akcji, od której bardzo często zależne jest ludzkie życie.

Strona wydarzenia >>>

Program wydarzenia >>>

Bezpłatny udział – rejestracja >>>

W tegorocznym komitecie Honorowym Konferencji znaleźli się: 
Komenda Głowna Policji,
Związek Miast Polskich,
Związek Powiatów Polskich,
Polski Związek Pracodawców Ochrona.

Podczas konferencji wysłuchać można wielu ciekawych wykładów m.in:

“Ciągłość działania organów zarządzania kryzysowego w ujęciu systemowym.”
mł. ogn. dr inż. Rafał Wróbel, p.o. Kierownika, Zakład Inżynierii Ciągłości Działania i Procesów Decyzyjnych, Szkoła Główna Służby Pożarniczej

“Cyberbezpieczeństwo i ciągłość działania.”
mjr Tomasz Szczepocki, Starszy Specjalista, Biuro Informatyki i Łączności, Służba Więzienna

“Zarządzanie kryzysowe - portfolio produktów w obszarze bezpieczeństwa publicznego.”
Paweł Pręcikowski, Dyrektor działu Administracja i Bezpieczeństwo Publiczne, Hexagon Safety & Infrastructure

Temat w opracowaniu
Radomir Korsak, Niezależny Ekspert

“Usuwanie i organizacja przechowywania pojazdów z materiałami niebezpiecznymi, w których stwierdzono w czasie kontroli drogowej uchybienia w zakresie bezpieczeństwa przewozu lub wymogów technicznych.”
ppłk dypl. w rez. Dariusz Krzysztofik, Ekspert w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego

Temat w opracowaniu
Przedstawiciel firmy Hertz Systems Sp. z o.o.

“Elastyczne rozwiązania łączności wspierające procesy decyzyjne w zarządzaniu kryzysowym.”

Przedstawiciel firmy Covertech Sp. z o.o.

“Potencjał amatorskiej służby radiokomunikacyjnej. Współpraca Mazowieckiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej z BBZiK w Warszawie.”

dr inż. Hubert Anysz, Zastępca Koordynatora MASR PZK, Polski Związek Krótkofalowców

“Przykłady wykorzystania bezzałogowych systemów latających jako wsparcie procesu decyzyjnego w zarządzaniu kryzysowym.”
bryg. Dr inż. Mariusz Feltynowski, Kierownik Działu Samodzielnych Ekspertów, Centrum Dronów, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy

Spotkanie zakończy panel dyskusyjny na temat współdziałania w kryzysie - komunikacji i kooperacji służb mundurowych i administracji publicznej.

Partnerem Złotym wydarzenia jest: Veracomp S.A.
Partner Brązowym: Hexagon Safety & Infrastructure
Partnerami: Hertz Systems Sp. z o.o, Covertech Sp. z o.o.

Program spotkania >>>

Bezpłatny udział – rejestracja >>>

Do bezpłatnego udziału w konferencji zapraszamy kadrę zarządzającą:
– wszystkich poziomów administracji publicznej, przedstawicieli centrów zarządzania kryzysowego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, specjalistów do zarządzania kryzysowego,
– funkcjonariuszy służb mundurowych: Policji i Żandarmerii, BOR, AW, ABW, Straży Granicznej, Służby Celnej, Wojska Polskiego, Straży Miejskiej / Gminnej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Straży Ochrony Kolei oraz osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo innych strategicznych dla państwa instytucji, przedsiębiorstw i budynków,
– koordynatorów zespołów ratownictwa medycznego, WOPR oraz podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego, Ratownicze Służby Morskie, TOPR, GOPR, służby ratownicze chemiczne, radiacyjne.

2018-02-05 12:09:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

22 stycznia, Warszawa, "Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego", http://pirbinstytut.pl

24 stycznia, Warszawa, "Bezpieczeństwo obiektów i obszarów - monitoring wizyjny, kontrola dostępu, mechaniczne systemy zabezpieczeń", http://successpoint.pl

24 stycznia, Warszawa, 
"Forum Transportu Publicznego - nowe technologie i bezpieczeństwo", http://pirbinstytut.pl

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter