Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Dolnośląskie domy skontrolują „STRAŻNICY ATMOSFERY”

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak wziął udział w konferencji prasowej „STRAŻNICY ATMOSFERY”, których zadaniem będzie sprawdzenie czym palą w piecach Dolnoślązacy. 

Celem pilotażowego Programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu  „STRAŻNICY ATMOSFERY” jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez gminy związanych z poprawą jakości powietrza na terenie Dolnego Śląska. 

Szkodliwe dla zdrowia substancje przedostające się do atmosfery uwalniają głównie produkty spalane w piecach domowych a są to różnego rodzaju paliwa i niestety, wszelkiego rodzaju odpady. Spalanie złej jakości opału i odpadów to główne źródło zjawiska smogu. Funkcjonariusze straży gminnych i osoby upoważnione będą sprawdzać zawartość popiołów w domowych paleniskach.

Pobrane próbki zostaną przekazane do specjalistycznych laboratoriów. Wyniki analiz w wiarygodny sposób pozwolą odpowiedzieć na pytanie czy w danym palenisku spalane były odpady oraz czy użyte paliwo odpowiada obecnie obowiązującym normom.

Ponadto Program daje możliwość indywidualnego doposażenia jednostek gminy, odpowiedzialnych za utrzymanie czystości powietrza w niezbędne do tego narzędzia pracy np. kamery, czujniki itp. „Strażnicy atmosfery” - pilotażowy program WFOŚiGW we Wrocławiu będzie realizowany w latach 2018-2019. Dzięki dotacjom gminy będą mogły zakupić pojemniki do pobierania próbek popiołów oraz pokryć koszty analiz i badań, a oferta pożyczek umożliwi zakup dodatkowych urządzeń niezbędnych gminie do utrzymania czystości powietrza.

Źródło: https://www.duw.pl

2018-04-27 08:29:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

14 grudnia, Warszawa, Szkolenie Radzenie sobie z klientem używającym gróźb (agresja słowna, szantaż, napastliwość) w stosunku do urzędnika, http://frdl.mazowsze.pl

19 grudnia, Warszawa, Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, http://kwrist.mswia.gov.pl

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter