Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Niespodziewane ćwiczenia „Wał 2018”

We Fromborku zrealizowano kolejne ćwiczenia ratownicze - „WAŁ 2018”. Na miejsce ćwiczeń wybrano teren położony w bezpośrednim sąsiedztwie Zalewu Wiślanego w pobliżu wcześniej wykorzystywanego mola.


Niezapowiedziane ćwiczenia realizowane były przez funkcjonariuszy KW PSP w Olsztynie na polecenie Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Zasadniczym celem ćwiczeń była ocena stanu gotowości zasobów ratowniczych jednostek ochrony przeciwpożarowej krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego podczas likwidacji zdarzeń związanych z zagrożeniem powodziowym. Podczas przeprowadzonych ćwiczeń przez zespół kontrolujący Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego realizowano epizody związane z:

- ograniczaniem terenów zalewowych przed napływem wody z wykorzystaniem worków z piaskiem oraz rękawów przeciwpowodziowych,

- omówiono techniki i metody układania oraz podnoszenia korony wału w celu skutecznego ograniczenia napływu wody,

- usuwanie wody z wykorzystaniem pomp szlamowych,

- odnalezieniem i dotarciem do osób poszkodowanych, ewakuacji z wykorzystaniem jednostki pływającej dedykowanej do pracy na terenie zalewowym,

- sprawdzeniem sprawności sprzętu oraz wyposażenia do działań powodziowych będącego na wyposażenie jednostek uczestniczących w ćwiczeniach,

- uruchamianiem dyżurów domowych i wzmacnianie potencjału ratowniczego na czas realizowania działań długotrwałych,

W ćwiczeniach uczestniczyły wybrane zasoby ratownicze Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu braniewskiego oraz dodatkowo strażacy PSP z powiatu lidzbarskiego i bartoszyckiego.

Za organizację, przeprowadzenie oraz ocenę realizowanych ćwiczeń odpowiadali funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie, którzy dokonali również podsumowania i omówienia przeprowadzonych na poziomie województwa ćwiczeń w zakresie działań powodziowych.

Opracował – Foto: mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie

2018-06-12 07:40:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

3-4 kwietnia, Lublin, I Ogólnokrajowa Konferencja i Targi Służby Więziennej - Więziennictwo 2019, https://wieziennictwo.targi.lublin.pl

3-4 kwietnia, Gdańsk, XX Konferencja STREFY Ex „Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe- emisja, detekcja i przeciwdziałanie”, http://www.asekonferencje.com.pl

7-9 kwietnia, Sopot, IV Pomorskie Forum Drogowe/Polsko-Nordyckie Forum Drogowe

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter