Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Małopolscy strażacy będą współpracować z ratownikami GOPR

W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odbyło się spotkanie, podsumowujące kilkumiesięczne prace dotyczące ustalenia szczegółowych zasad współdziałania pomiędzy grupami GOPR funkcjonującymi na terenie województwa małopolskiego a krajowym systemem ratowniczo-gaśniczym funkcjonującym na terenie Małopolski. 

Efektem spotkania było podpisane zaktualizowanych Porozumień pomiędzy Małopolskim Komendantem Wojewódzkim PSP a grupami regionalnymi górskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego – Grupa Jurajska, Grupa Krynicka, Grupa Podhalańska, Grupa Beskidzka.

Podpisane porozumienia regulują zasady współdziałania w zakresie wzajemnego powiadamiania i informowania o zdarzeniach ratowniczych w ramach obszarów współdziałania a także organizowania wspólnych szkoleń, ćwiczeń i manewrów.

Integralną częścią porozumień jest katalog zdarzeń, opracowany na podstawie rzeczywistych zdarzeń, jakie miały miejsce na przestrzeni 10 lat, podczas których były prowadzone wspólne działania podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i GOPR. W katalogu wskazane zostały podmioty odpowiedzialne za organizację akcji ratowniczych, podmioty współdziałające a także przypadki wzajemnego powiadamiania się o prowadzonych działaniach.

Na podstawie podpisanych porozumień, właściwi terytorialnie komendanci powiatowi / miejscy PSP podpiszą szczegółowe zasady współpracy na obszarze powiatów, w których funkcjonują regionalne grupy GOPR. 

Źródło: http://www.straz.gov.pl

2018-07-05 07:04:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

21 listopada, Warszawa, Ogólnopolska Konferencja Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Ośrodków Interwencji Kryzysowej, https://www.zpp.pl

28 listopada, Warszawa, Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, http://kwrist.mswia.gov.pl/

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter