Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Ćwiczenia powiatowe pod kryptonimem „Arka 2018”

Na terenie Zakładu Uzdatniania Wody w miejscowości Ropica Polska w powiecie gorlickim zostały przeprowadzone ćwiczenia powiatowe pk. „Arka 2018”. Manewry strażackie były podzielone na dwa etapy i zawierały aspekty z zakresu ratownictwa chemicznego, wysokościowego, wodnego i medycznego.


W pierwszym etapie ćwiczeń strażacy mieli za zadanie przeprowadzić działania z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego na terenie obiektu Zakładu Uzdatniania Wody w Ropicy Polskiej gdzie wskutek awarii doszło do rozszczelnienia zbiornika technologicznego z 30% kwasem solnym oraz udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanemu mężczyźnie.

Kolejnym zadaniem postawionym przed ratownikami w pierwszym etapie ćwiczeń było wychwycenie i zebranie przy pomocy zapory sorpcyjnej i zapory elastycznej substancji ropopochodnej, która zagrażała skażeniem ujęcia brzegowego wody dla miasta Gorlice zlokalizowanego na rzece Ropa, wchodzącego w skład obiektów Zakładu Uzdatniania Wody. Drugi etap ćwiczeń to prowadzenie działań z zakresu ratownictwa wysokościowego na obiekcie technologicznym tzw. odmulnika, gdzie dwóch pracowników wpadło do zbiorników wypełnionych wodą, zadaniem strażaków było wydobycie poszkodowanych i udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Głównym celem ćwiczeń było doskonalenie umiejętności praktycznych z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego, ratownictwa wysokościowego, ratownictwa wodnego i ratownictwa medycznego.

Źródło: https://www.straz.gov.pl

2018-10-03 07:35:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

3-4 kwietnia, Lublin, I Ogólnokrajowa Konferencja i Targi Służby Więziennej - Więziennictwo 2019, https://wieziennictwo.targi.lublin.pl

3-4 kwietnia, Gdańsk, XX Konferencja STREFY Ex „Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe- emisja, detekcja i przeciwdziałanie”, http://www.asekonferencje.com.pl

7-9 kwietnia, Sopot, IV Pomorskie Forum Drogowe/Polsko-Nordyckie Forum Drogowe

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter