Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


St. bryg. Marek Krassowski nowym komendantem radomskich strażaków

Wręczenie aktu powierzenia obowiązków na stanowisko komendanta miejskiego PSP w Radomiu miało miejsce w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie.

Marek Krassowski urodził się w Olsztynie, szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące ukończył w Tarnowie, w 1991 r. ukończył studia stacjonarne w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

Po ukończeniu szkoły w 1991 r. został skierowany do Zawodowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy jako starszy instruktor. Od 1992 r. do 1998 r. pełnił służbę w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 3, gdzie zajmował kolejno stanowiska: dowódcy plutonu, dowódcy zmiany, oficera oraz starszego oficera.

W 1999 roku, już jako pracownik Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy, został mianowany na stanowisko dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 9 w Warszawie, gdzie pełnił służbę do końca  2002 r., do czasu przeniesienia na stanowisko dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 17 w Warszawie.

Od 2013 roku lat był dowódcą w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 16 w Ursusie (Warszawa). Z dniem 26 października 2016 r. został powołany na stanowisko komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie.

Źródło:  https://www.straz.pl


2018-10-10 10:11:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

3-4 kwietnia, Lublin, I Ogólnokrajowa Konferencja i Targi Służby Więziennej - Więziennictwo 2019, https://wieziennictwo.targi.lublin.pl

3-4 kwietnia, Gdańsk, XX Konferencja STREFY Ex „Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe- emisja, detekcja i przeciwdziałanie”, http://www.asekonferencje.com.pl

7-9 kwietnia, Sopot, IV Pomorskie Forum Drogowe/Polsko-Nordyckie Forum Drogowe

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter