Czego nie może pedagog szkolny?

0
765
Czego nie może pedagog szkolny?
Czego nie może pedagog szkolny?

Pedagog szkolny nie może naruszać prywatności uczniów ani ich rodzin, nie może stosować przemocy fizycznej lub psychicznej wobec nich, a także nie powinien faworyzować żadnego z uczniów. Jego zadaniem jest wspieranie rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci oraz pomaganie im w osiągnięciu sukcesu edukacyjnego poprzez prowadzenie zajęć dydaktycznych i doradczych.

Brak empatii wobec uczniów

Pedagodzy szkolni pełnią ważną rolę w życiu uczniów. Ich zadaniem jest nie tylko przekazywanie wiedzy, ale również pomaganie młodym ludziom rozwijać umiejętności społeczne i emocjonalne oraz wypracowanie właściwych postaw. Niestety, niektórzy pedagodzy zapominają o jednym z najważniejszych elementów swojej pracy – empatii.

Empatia to zdolność do rozumienia i przeżywania emocji drugiej osoby. W przypadku pedagogów szkolnych oznacza to zdolność do słuchania ucznia, próby zrozumienia jego problemu oraz udzielanie wsparcia psychicznego. Brak empatii ze strony nauczyciela może negatywnie wpływać na samopoczucie dziecka i prowadzić nawet do zaburzeń emocjonalnych.

Wśród sygnałów braku empatii można wymienić:

– ignorowanie problemu ucznia,
– minimalizacja jego trudności,
– krytykowanie za problemy osobiste lub rodzinne,
– lekceważenie sytuacji,

Tymczasem każdy uczeń potrzebuje oparcia ze strony dorosłego człowieka, który będzie potrafiła uszanować jego trudności a także wesprze go podczas meandrach nauki czy też codzienności spędzonej poza domem.

Dlaczego tak często spotykamy się z brakiem empatii u pedagogow?

Przede wszystkim może to wynikać z braku czasu lub wiedzy na temat problemów uczniów. W natłoku obowiązków niektórzy pedagodzy szkolni zapominają o indywidualnych potrzebach swoich podopiecznych, skupiając się wyłącznie na przekazywaniu materiału dydaktycznego.

Nie można jednak bagatelizować także znaczenia osobowości i podejścia do pracy pedagogicznej. Niestety, nie wszyscy ludzie mają naturalną zdolność empatii oraz umiejętności radzenia sobie z emocjami innych osób. Dlatego tak ważne jest kształtowanie tych właśnie kompetencji u przyszłych nauczycieli już od etapu ich przygotowania zawodowego.

Czym grozi brak empatii ze strony pedagog?

W przypadku dzieci najbardziej widoczne są negatywne zmiany zachowań – począwszy od izolacji społecznej po agresje bądź depresję spowodowane przez niską samoocenę czy lęk przed szkoła oraz jej pracownikami.
Dla mniej rozwiniętego emocjonalnie dziecka trudności mogą być jeszcze większe niż dla osoby doroslej ponieważ często przeżywa ono problemy jako coś ogromnego a potem ma problem by poradzić sobie samemu z tym wszystkim

Negatywny wpływ bezradności ucznia ma również dalekosiężny wpływ na jego edukacje- uczeń który czuje się pomijany i niezrozumiany, traci chęć do nauki oraz może zacząć odstawiać zajęcia szkolne na dalszy plan.

Jakie są sposoby na rozwijanie empatii u pedagogów?

Po pierwsze – ważne jest kształtowanie świadomości w zakresie emocji. Nauczyciele powinni być świadomi swoich własnych uczuć, aby móc lepiej rozumieć potrzeby swoich uczniów. Warto również zachęcające przyszłych pedagogow do korzystania ze specjalistycznej literatury dotyczącej tematyki wsparcia psychologicznego dzieci i młodzieży.

Po drugie – warto organizować regularną edukację dla pracowników szkół w zakresie radzenia sobie z problemami uczniowskimi a także umożliwienie im kontaktu ze specjalistami takimi jak: terapeuci czy doradcy zawodowi co pozwoli nabywaæ dodatkowe kompetencje które wykorzystają przy pracy.

W przypadku już działających kadry należy skupić się na coachingowych sesjach indywidualnych lub grupowych, podczas których można omawiaæ problemy spostrzezone przez samych pracownikóœ bądź też proponowane przez inne osoby np rodzicow.

Podsumowanie

Brak empatii to jeden z najczęstszych błądów popełnianych przez pedagogiw szkolnym które prowadzi niestety często do pogorszenie relacji pomiędzy dzieckiem a nauczycielem. Dlatego tak ważne jest, aby pedagodzy szkolni zdawali sobie sprawę z tego problemu oraz rozwijali swoje kompetencje w zakresie wsparcia emocjonalnego dzieci i młodzieży. To pozwoli na nawiązanie lepszej relacji między uczeniem a dorosłym czlowiekem co przeklada się bezpośrednio na korzystny wpływ dla procesów edukacyjnych dziecka.

Wezwanie do działania: Pedagog szkolny nie może stosować przemocy wobec uczniów ani tolerować jej ze strony innych nauczycieli. W przypadku zaobserwowania takiej sytuacji, należy natychmiast zgłosić ją dyrektorowi szkoły oraz odpowiednim organom. Zachęcamy również do zapoznania się z materiałami dotyczącymi przeciwdziałaniu przemocy i mobbingu dostępnymi na stronie https://www.sistars.pl/.

Link tag HTML: https://www.sistars.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here