Czy będąc na stażu można podjąć inną pracę?

0
65

Tak, można podjąć inną pracę będąc na stażu. Jednakże wymaga to zazwyczaj zgody pracodawcy i dopasowania godzin pracy w obydwu miejscach zatrudnienia. Wiele firm może mieć również swoje własne regulacje dotyczące możliwości podejmowania dodatkowej pracy podczas trwania stażu.

Zasady dotyczące podjęcia innej pracy podczas stażu

Czy będąc na stażu można podjąć inną pracę?

Staż to dla wielu osób pierwsze doświadczenie zawodowe. Jest to czas, kiedy uczymy się nowych umiejętności i zdobywamy wiedzę praktyczną. Jednakże, czy jako osoba odbywająca staż możemy równocześnie podjąć inną pracę? Oto zasady dotyczące takiej sytuacji.

Przede wszystkim należy pamiętać o regulacjach prawnych obowiązujących w kraju, gdzie wykonujemy naszą działalność zawodową. W Polsce istnieje kilka ustaw regulujących temat pracy oraz jej form – jednym z nich jest ustawa o stosunku pracy.

Zgodnie z nią każda forma pracy wykonywana przez osobę fizyczną musi być oparta na umowie lub kontrakcie powołanym do życia między dwoma stronami – pracownikiem a jego przyszłym przełożonym bądź firmą.

Co więcej, nie ma możliwości połączenia dwóch różnych stanów: bycia studentem (a tym samym odbywanie stażu) oraz formalnej pracy zarobkowej bez zgody instytucji edukacyjnej odpowiedzialnej za nadzór nad danymi studiami/stażem

W większości przypadków firma oferuje swoim stazystom wynagrodzenie pieniężne za wykonaną pracę lub pokrywa koszt utrzymania np.: zakwaterowania czy posiłków. Dlatego też warto dokładnie przeanalizować sytuację finansową, zanim podejmie się decyzję o podjęciu dodatkowej pracy. Wiele firm nie toleruje pracowników wykonujących prace pozostające w konflikcie interesów.

Jeśli jednak mamy pewność, że druga praca jest dozwolona i nasz czas wolny pozwala nam na jej wykonywanie to warto skorzystać z takiej możliwości. Dlaczego? Przede wszystkim ze względu na zdobycie nowych umiejętności oraz poprawienie swojego budżetu domowego.

Podczas stażu uczymy się przede wszystkim teoretycznych aspektów danego zawodu – jak przygotować dokumentacją , rozmawiać z klientem czy czynności administracyjne . Jednakże jednocześnie możemy braknąć nam wielu cennych kwalifikacji np.: języka obcego lub znajomość programowania komputerowego

Praca zarobkowa daje szansę zdobywania tych właśnie umiejętności a także poszerza horyzonty zawodowe co będzie istotnym elementem naszej ścieżki rozwoju .

Podsumowując: przed podjeciem dodatkowej pracy jako stazysta należy dokładnie zapoznać sie z regulaminami instytucji edukacyjnej odpowiedzialnej za nadzór nad danymi studiami/stażm oraz ustawami dotyczącymi stosunki pracy w Polsce. Jeśli warunki są spełnione i firma oferuje wynagrodzenie za wykonaną pracę, warto skorzystać z takiej możliwości. Praca zarobkowa może pozwolić na zdobycie nowych umiejętności oraz poprawienie swojego budżetu domowego.

Tak, będąc na stażu można podjąć inną pracę. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem odbywania stażu i ewentualnym uzgodnieniem zmian w umowie ze swoim przełożonym.

Link do strony Powszechnego Ośrodka Ubezpieczeń dotyczącej tematyki pracy oraz ubezpieczeń społecznych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here