Czy umowę o dzieło należy zgłosić do ZUS?

0
108
Czy umowę o dzieło należy zgłosić do ZUS?
Czy umowę o dzieło należy zgłosić do ZUS?

Czy umowę o dzieło należy zgłosić do ZUS?

Umowa o dzieło jest jednym z najpopularniejszych rodzajów umowy zawieranych w Polsce. Często spotykana w branżach artystycznych, kulturalnych i naukowych, ta forma kontraktu zapewnia elastyczność zarówno dla pracodawcy, jak i dla wykonawcy.

Co to jest umowa o dzieło?

Zanim przejdziemy do pytania czy taką umowę należy zgłosić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), warto wyjaśnić czym dokładnie ona jest. Umowa o dzieło to forma cywilnoprawnego kontraktu między zamawiającym a osobą wykonującą określone zadanie lub projekt artystyczny.

W ramach tej umowy strony ustalają termin rozpoczęcia oraz zakończenia pracy oraz wynagrodzenie za wykonane zadanie. Wykonawca nie podlega żadnej nadzorowi ze strony zamawiającego ani nie musi świadczyć swoich usług na jego rzecz osobiście – ma pełną swobodę organizacji pracy.

Kiedy powinna zostać zawarta taka umowa?

Ten rodzaj kontraktu może być stosowany w przypadku realizacji różnorodnych projektów: od opracowania graficzno-reklamowego po napisanie książki czy komponowanie muzyki. Warto jednak pamiętać, że umowa o dzieło nie może dotyczyć prac wykonywanych w ramach normalnego funkcjonowania firmy.

Umowa o dzieło a umowy zlecenie

Wiele osób myli pojęcia umowy o dzieło i umów zlecenia. Choć obie formy kontraktów są popularne, to różnią się między sobą kilkoma istotnymi aspektami prawnymi oraz składnikami wynagrodzenia.

Najważniejszym elementem różnicującym te dwie formy jest charakter pracy wykonawcy. W przypadku występowania cech podporządkowania osobistego (tzn., gdy zamawiający ma prawo kontrolować sposób realizacji zadania), mamy do czynienia ze stosunkiem pracy – czyli tzw. „umową zleceniem”. Natomiast jeśli brak jest takiego podporządkowania i wykonawca samodzielnie organizuje swoje działanie, używa własnych narzędzi oraz środków produkcji – mamy do czynienia właśnie ze „umową o dzieło”.

Czy należy zgłosić taką umowę do ZUS?

Ponieważ zawarcie tejże umeowy wiążze sie często też with problematikom faktury za usługii konsultacyjnej dla nowych przedsiêbiorcó!

Tak, umowę o dzieło należy zgłosić do ZUS.

Oto link HTML do strony.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here