Czym jest wrogie przejęcie spółki i jakie niesie konsekwencje?

0
94
Na czym polega wrogie przejęcie spółki? Sprawdź!

Przejęcie spółki to często obejmowana strategia, która pozwala na skuteczne rozwinięcie danego przedsiębiorstwa. Jednak w niektórych przypadkach proces ten może mieć miejsce pomimo zgody jednej ze stron. To właśnie tego typu sytuacje są przykładem tzw. wrogiego przejęcia spółki. Czym charakteryzuje się wrogie przejęcie i jakie są jego skutki? Zachęcamy do przeczytania poniższego artykułu.

Wrogie przejęcie spółki — co oznacza?

Na wstępie warto zaznaczyć, że wrogie przejęcie spółki nie jest jasno zdefiniowane w polskich przepisach. Termin ten związany jest raczej z praktyką w dziedzinie prawa oraz ekonomii — z tego powodu może przyjmować on wiele znaczeń. Standardowe przejęcie spółki zazwyczaj ma miejsce po uzgodnieniu odpowiedniego planu z dokładnie określonymi warunkami. Z kolei wrogie przejęcie odnosi się do sytuacji, gdzie kontrola nad nią została uzyskana bez wcześniejszego porozumienia oraz pozwolenia dotychczasowego zarządu lub rady nadzorczej. Najczęściej odbywa się to poprzez nabycie takiej liczby akcji, które pozwalają na zdobycie większości głosów w sprawach decyzyjnych dotyczących spółki. Innym sposobem jest również uzyskanie przez danego wspólnika osobistego uprawnienia do powoływania i odwoływania członków organów spółki.

Dowiedz się, jak uchronić spółkę przed wrogim przejęciem!

Co dzieje się w wyniku wrogiego przejęcia spółki?

Fuzje i przejęcia, o ile są przeprowadzane zgodnie z ustaleniami obu stron, mogą przyczynić się do rozwoju firmy, uzyskaniu więcej funduszy oraz zwiększenia jej działalności. Jednak wrogie przejęcie spółki niesie za sobą też wiele negatywnych skutków. Najpoważniejszym z nich jest utrata kontroli nad firmą, np. poprzez zmianę osób w kadrze na najwyższych stanowiskach. Stanowi to więc bardzo duże ryzyko dla przejmowanego podmiotu.

Zazwyczaj wrogiego przejęcia dokonują konkurenci danej firmy, których celem jest  wykluczenie jej z rynku lub wykorzystanie jej dotychczasowych osiągnięć. Wiążą się z tym też zmiany w polityce spółki, ograniczenie jej działalności lub nawet jej całkowita likwidacja. Wrogie przejęcie spółki może mieć też wpływ na jej akcjonariuszy — istnieje możliwość, że dojdzie do sprzedaży najcenniejszych aktywów firmy. Ponadto sytuacja ta może oddziaływać na pozyskiwanie nowych inwestorów. Chcesz wiedzieć więcej na temat wrogiego przejęcia spółki? Więcej informacji na ten temat możesz znaleźć na tej stronie: https://smadwokaci.pl/

Wrogie przejęcie spółki prywatnej lub publicznej — jakie są różnice?

Wrogie przejęcie może mieć miejsce zarówno w przypadku spółek prywatnych, jak i spółek publicznych. Spółki prywatne (w tym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) dokonują obrotu swoich akcji poza giełdą. W tym przypadku może występować w niej mniejsza liczba wspólników, a płynność obrotu nie jest aż tak rozwinięta. Ponadto uzyskanie danych udziałowców jest o wiele łatwiejsze ze względu na to, że konieczne jest ich zapisanie w jawnym rejestrze sądowym. Sprawia to, że dotarcie do nich jest znacznie prostsze. 

Jak uchronić spółkę przed wrogim przejęciem?

Wrogie przejęcie spółki to zjawisko, które może dotyczyć nie tylko małych firm, ale też dużych przedsiębiorstw. Aby uchronić przed tym swoją działalność, warto zacząć od analizy jej sytuacji — m.in. oceny wewnętrznych aktywów prawnych i uzgodnienia struktury właścicielskiej. Pozwoli to na stworzenie skutecznej strategii działania. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, aby spółka posiadała głównego akcjonariusza. Jego głos będzie decydujący w sprawach dotyczących przejęcia firmy, przez co niemożliwe będzie dokonanie tego bez jego zgody.

Ponadto w celu zabezpieczenia spółki warto dokonać zmian w jej aktach prawnych. Wprowadzenie odpowiednich postanowień w umowach czy statucie pomoże lepiej kontrolować obrót udziałami, czy akcjami. Przepisy te mogą zakładać, że zarządzanie nimi będzie niemożliwe bez uzyskania zgody spółki. Ponadto można wprowadzić ograniczenia dotyczące zbywania udziałów lub akcji na rzecz wspólników konkurencyjnych spółek czy ustalić prawo pierwokupu dla osób, które są już udziałowcami.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here