Ile razy można być sołtysem?

0
297
Ile razy można być sołtysem?
Ile razy można być sołtysem?

Sołtys to urząd, którym można być wybranym na określony czas. W Polsce kadencja sołtysa trwa zazwyczaj 4 lata i może być powtarzana wiele razy. Ostateczna decyzja należy jednak do mieszkańców danej wsi lub miasta, którzy podczas wyborów samorządowych mogą zmienić swojego przedstawiciela na tym stanowisku.

Historia sołtysów w Polsce

Ile razy można być sołtysem? Ta pytanie pojawia się w wielu gminach, gdzie osoby pełniące funkcję sołtysa są wybierane na kolejne kadencje. Jednak historia sołtysów w Polsce pokazuje, że nie zawsze było takie łatwe.

Początki instytucji sołtysa sięgają XIV wieku. Była to osoba odpowiedzialna za zarządzanie danym terenem i reprezentowanie mieszkańców przed królem lub właścicielem ziemi. Sołectwo było jednostką administracyjną o niewielkiej powierzchni, obejmującej kilka wsi.

W czasach Rzeczypospolitej Obojga Narodów rola spojrzała inaczej – były to już samorządowe jednostki terytorialne składające się z parafii czy miasteczka oraz okolicznych dóbr szlacheckich lub królewskich. Wtedy też wprowadzono obowiązek wyboru nowego kandydata na stanowisko co dwa lata – aby uniknąć nadmiernych wpływów ze strony urzędników centralnych i zapewnić większy udział lokalnej ludności we własnym życiu publicznym.

Po II Wojnie Światowej sytuacja zmieniła sie diametralnie – komunistyczny system polityczno-administracyjny chciało usunąć tradycyjne formy samorządowości działajace wg prawa polskiego. W 1950 roku wprowadzono ustawę o radach narodowych, a sołectwa zaczęły być zastąpione przez rady wiejskie – które miały stanowić władzę wykonawczą i decyzyjną dla całej miejscowości.

Do czasów transformacji ustrojowej sołtysowie nie mieli praktycznie żadnych kompetencji – ich rola sprowadzała się do zbierania podatków czy organizowania obchodów świątecznych. Dopiero od lat 90-tych XX wieku sytuacja na tym polu powoli wraca do normy, choć istnieją różnice pomiędzy poszczególnymi gminami a także regionami kraju.

Aktualne przepisy regulujące wybory sołtysa są określone w kodeksie wyborczym oraz Krajowym Rejestrze Sołeckim utworzonego przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zgodnie z nimi kandydat musi mieć co najmniej osiemnaście lat, zamieszkiwać dany obszar (w przypadku mniejszych miejscowości) lub posiadać działkę rolno-budowlaną w rejonie obejmowanym przez jednostkę samorządu terytorialnego (dla większych aglomeracji).

Wybory mają charakter bezpośredni – to znaczy że mieszkańcy danego terenu oddają głos na konkretnego kandydata bądź kilkoro osób zgłoszonych do sołectwa. Po zliczeniu głosów wybierany jest nowy przedstawiciel władz lokalnych, który ma obowiązek działać na rzecz mieszkańców swojego rejonu – nie tylko jako osoba decyzyjna ale również koordynująca działania różnych instytucji publicznych czy prywatnych.

Choć często funkcja ta wiąże się z pewnymi kosztami i trudnościami (np. brak czasu na inne zajęcia), to jednak wiele osób widzi w pełnieniu roli sołtysa szansę na poprawienie sytuacji w swojej okolicy i wprowadzenie pozytywnych zmian – zarówno dla siebie jak i innej ludności.

Dlatego też pytanie ile razy można być sołtysem staje się mniej ważne niż kwestia zaangażowania społecznego oraz umiejętności współpracy między innymi czlonkami samorządu terytorialnego – co przekłąda sie bezpośrednio np.na efektywne pozyskiwanie funduszy unijncyh czy realizację projektów mających istotny wpływ na rozwój danej miejscowości lub regionu kraju.

Wezwanie do działania: Skorzystaj z oferty serwisu Geostrefa.pl i dowiedz się, ile razy można być sołtysem!

Link tag HTML :

Geostrefa

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here