Ile to jest quorum na radzie pedagogicznej?

0
442

Ile to jest quorum na radzie pedagogicznej?

body {
font-family: Arial, sans-serif;
}

h1 {
color: #333;
font-size: 28px;
}

h2 {
color: #666;
font-size: 24px
}

h3 {
color:#999;
font-size=20px;
margin-left:-10%;

}
p{
line-height :150%;
margin-right:auto;margin-left:auto;width:max-content;display:block;font-weight:normal !important;}

Ile to jest quorum na radzie pedagogicznej?

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, ile osób musi być obecnych aby odbyć ważne spotkanie rady pedagogicznej? To bardzo istotna informacja dla wszystkich pracowników oświaty. W tym artykule dowiesz się jak działa system kworu w przypadku takiego zebrania.

Co to jest rada pedagogiczna?

Rada Pedagozyczna (RP) to organ kolegialny działający przy każdej placówce edukacyjnej. Jej głównym zadaniem jest współdecydowanie i wydawanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania szkoły oraz podejmowanie uchwał w różnorodnych kwestiach organizacyjno-pedagogicznych.
Rada składa się zarówno ze społeczności szkolnego personelu dydaktycznego – czyli nauczycieli i wychowawców, jak również z przedstawicieli innych grup społeczności szkolnej, takich jak rodzice uczniów czy pracownicy administracji.

Jakie są zadania rady pedagogicznej?

Rada Pedagogiczna pełni wiele ważnych funkcji. Jednym z jej głównych celów jest wspieranie dyrektora placówki edukacyjnej w podejmowaniu decyzji dotyczących bieżącego działania szkoły.
Jest odpowiedzialna za opracowywanie planu pracy dla danej jednostki oraz ustalanie kierunku rozwoju zawodowego nauczycieli. Rada także analizuje wyniki egzaminacyjne uczniów i formuluje wnioski mające poprawić efektywność procesu nauczania.
Ważną rolą RP jest wydawanie opinii o projektach programowych wprowadzanych do przedszkoli lub szkół przez organy prowadzące. Ponadto rada tworzy regulaminy organizujące życie codzienne placówek edukacyjnych.

Quorum – co to znaczy?


Aby podjąć wiążącą uchwałę, konkretna liczba członków musi być obecna podczas zebrania RP – taka ilość nazywana jest kworem (quorum).
Kworum określa minimalną liczbę osób wymaganą do legalnego odbycia się spotkania.

Ile osób musi być obecnych na zebraniu rady pedagogicznej?

Według polskiego prawa oświatowego, minimalne kworum dla rady pedagogicznej wynosi 50% liczby członków tego organu.
Oznacza to, że jeśli RP składa się z 20 członków (nauczyciele i przedstawiciele innych grup społeczności szkolnej), aby odbyło się ważne spotkanie, wymagana jest obecność co najmniej połączonej ilości przekraczającej lub równającej połowie tej liczby – czyli minimum 11 osób.

Czy quorum może różnić się w poszczególnych placówkach edukacyjnych?


Tak. Warto jednak pamiętać, że minimalny próg ustalony przez prawo dotyczy większości przypadków. Niektóre samorządy mogą mieć własne regulacje określające wyższe wartości procentowe jako warunek konieczny do legalnego działania Rady Pedagogicznej w danym regionie lub miastem.
Dlatego też istotnym jest zapoznanie się z lokalnymi przepisami oraz statutem danej placówki edukacyjnej.

Prawidła głosowania

Kiedy osiągnięte zostaje odpowiednie quorum podczas zebrania RP rozpoczyna się procedura głosowania nad danymi uchwałami. Ważna uwaga: każda decyzja podejmowana przez Radę Pedagogiczną wymaga zwykłej większości głosów spośród obecnych członków.
Oznacza to, że aby uchwała została przyjęta, musi na nią zagłosować więcej osób niż przeciwnych.

Czy każda decyzja wymaga pełnej zgody?

Nie. W przypadku niektórych spraw bardziej kontrowersyjnych lub ważkich dla placówki edukacyjnej może być konieczne podjęcie uchwaly większośćią kwalifikowaną – czyli uzyskania pewnego procentu głosujących za takim rozwiązaniem.
Warto jednak pamiętać, że w wielu przypadkach standardowa procedura opiera się o prostsze zasady i wystarczy osiągnąć zwykłą większość by dany wniosek stało się wiążaca dla szkoły.

Podsumowanie


Kworum jest istotnym elementem działania rady pedagogicznej. Aby zebranie było legalne i umożliwiło podejmowanie ważnych decyzji dotyczących placówki edukacyjnej,
musi być spełniony minimalny próg uczestników ustalony przez prawo oświatowe (zazwyczaj 50%).
Waże jest również zapoz

Na radzie pedagogicznej quorum wynosi co najmniej połowę liczby wszystkich członków rady.

Link tagu HTML: https://tropemwilczym.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here