Jak nazywa się parlament w USA?

0
34
Jak nazywa się parlament w USA?
Jak nazywa się parlament w USA?

Jak nazywa się parlament w USA?

Witajcie! Dzisiaj przyjrzymy się bliżej systemowi legislacyjnemu Stanów Zjednoczonych i dowiemy się, jak nazywa się parlament w tym kraju. Czy jest to kongres, senat czy może inaczej? Odpowiedź na to pytanie nie jest tak prosta, ale postaramy się wyjaśnić wszystko jasno i zrozumiale.

Kongres Stanów Zjednoczonych

Jeśli chodzi o organ ustawodawczy w USA, mamy do czynienia z Kongresem. Jest on najwyższym organem reprezentacyjnym narodu amerykańskiego i składa sę dwóch izb: Izby Reprezentantów oraz Senatu.

Izba Reprezentantów

Pierwszą izbą Kongresu jest Izba Reprezentantów (House of Representatives). Składa sie ona z 435 przedstawicieli wybranych przez obywateli każdego ze stanu na podstawie liczby ludności danego stanu. Każdy przedstawiciel pełni swoją funkcję przez okres dwóch lat.

Dlaczego liczbą posiadanych miejsc różnielyce stany mających możliwość wysłać swoich przedstawiactwiałcili?

Różne stany mają różną liczbę miejsc dla ich reprezentacji ze względu na populację mieszkańców. Stany z większą liczbą ludności mają więcej miejsc, a stany o mniejszej liczbie mieszkańców – mniej.

Senat Stanów Zjednoczonych

Drugą izbą Kongresu jest Senat (Senate). W przeciwieństwie do Izby Reprezentantów, każdy stan ma w Senacie po dwóch senatorach niezależnie od wielkości populacji. Oznacza to, że bez względu na to czy stan ma 10 milionów czy tylko kilkaset tysięcy mieszkańców i tak będzie reprezentowany przez dwóch senatorow.

Jak długo trwa kadencja senacka?

Kadencja senacka trwa sześć lat i co dwa lata wybierana jest jedna trzecia wszystkich senatorow. Dzięki temu rozłożeniu wyborczemu często zmienia się skład tej izby parlamentu.

Czy można użyć termin „parlament” dla opisania systemy legislacyjnego USA?

Pomimo tego, że w Polsce określamy organ ustawodawczy jako parlament, termin ten nie stosuje się do systemu legislacyjnego Stanów Zjednoczonych. Tak więc odpowiedź brzmiałaby: Nie! Parlamentem w USA nie nazywamy żadnej konkretnej instytucji ani całego układ legistalcyjnycgo kraju jak całości.
</P

<>

W związku z powyższym, w systemie legislacyjnym Stanów Zjednoczonych nie istnieje instytucja o nazwie „parlament”. Mamy do czynienia z Kongresem składającym się dwóch izb: Izby Reprezentantów i Senatu. Oba te organy są odpowiedzialne za tworzenie ustaw oraz pełnienie roli kontrolnej nad władzą wykonawczą.

Czy kongres jest podobny do parlamentu?

Mimo że terminologia może być różna, zarówno parlament jak i kongres mają na celu reprezentowanie interesów obywateli danego kraju poprzez proces legislacyjny. Obie instytucje przeprowadzają debaty, głosowania oraz podejmują decyzję dotyczące ustawodawstwa.

Zakończenie

Nazewnictwo politycznych struktur może być czasami mylące ze względu na odmienność międzykulturową. W przypadku USA mamy doczynienia więc właśnie takim przykładem – brak stosowania przez nich określenia „paralment” dla swoich struktury ustwadocznaweiczej.
Niemniej jednak rozumienie organizacji systemu legislacyjnego Stanów Zjednoczonego pozwala nam lepiej poznać ten fascynujący obszar demokracji amerykańskiej.

Linki:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kongres_Stan%C3%B3w_Zjednoczonych

Wezwanie do działania: Sprawdź, jak nazywa się parlament w USA i dowiedz się więcej na stronie internetowej bibise.pl.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here