Jak się liczy CIT?

0
294
Jak się liczy CIT?
Jak się liczy CIT?

CIT (ang. Corporate Income Tax) jest podatkiem od dochodów przedsiębiorstw, czyli podatkiem płaconym przez firmy na ich zyski. Obliczanie CIT wymaga znajomości wielu elementów takich jak przychody, koszty uzyskania przychodu czy amortyzacja majątku trwałego. W Polsce stawka CIT wynosi obecnie 19% i obejmuje zarówno spółki kapitałowe jak i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółek osobowych bez osobowości prawnej (np. jawnych).

Podstawy obliczania CIT

Jak się liczy CIT?

Podstawy obliczania CIT

CIT, czyli podatek dochodowy od osób prawnych, jest jednym z najważniejszych i zarazem najbardziej skomplikowanych podatków w Polsce. Dlatego ważne jest, aby przedsiębiorcy mieli świadomość jego istoty oraz sposobu naliczania.

Aby odpowiednio wyliczyć wysokość należnego CIT-u, trzeba przede wszystkim określić przychód firmy oraz koszty uzyskania tego przychodu. Przychodem są wszelkie wpływy pieniężne lub wartościowe rzeczy otrzymywane przez firmę na działalności gospodarczej. Z kolei kosztami uzyskania przychodu są wszystkie wydatki poniesione przez firmę w celu osiągnięcia dochodu.

Warto pamiętać również o tymczasowych rozrachunkach wynikających ze sprzedawanych towarów lub usług – takie kwoty nie stanowią jeszcze faktycznej płatności za dane dobro lub usługą wykonaną dla klienta, ale już powinny być uwzględniane jako część obrotów firmy.

Kolejnym krokiem po ustaleniu tych dwóch elementów jest ich porównanie i odejmowanie od siebie: zatem (przychód – koszt) daje nam wynik zwany „wynikiem finansowym”. To właśnie on będzie brany pod uwagę do dalszego liczenia należytego państwu cit-u.

Warto zauważyć, że w niektórych przypadkach podatnik może mieć prawo do odliczeń od podstawy opodatkowania – na przykład jeśli firma poniosła koszty inwestycji czy wydatków na szkolenia pracowników. Takie kwoty mogą być odejmowane bezpośrednio od wyniku finansowego przed obliczeniem cit-u.

Po wyznaczeniu podstawy opodatkowania należy teraz skorzystać ze stawki CIT określonej przez ustawę o CIT. W Polsce ta stawka wynosi 19% i jest jedną z najniższych w Europie, co przyczyniło się do wzrostu atrakcyjności naszego kraju dla zagranicznych inwestorów oraz polskich firm poszerzających swoją działalność za granicą.

Ostatecznie warto dodać jeszcze kilka słów dotyczących terminu płatności: standardowo firmy mają czas aż 3 miesiące po upływie roku kalendarzowego (tzw. rocznego rozrachunku) aby uregulować należny im cit lub ewentualnie wystąpić o zwolnienie/ ulgi cit-owe we właściwej instytucji państwowej zajmującej się tego typu sprawami; jednak istnieje również możliwość dokonania wpłaty wcześniejszej – taka opcja często bywa korzystna dla przedsiębiorców chcących uniknąć problemów związanych np. brakiem środków finansowych w późniejszym okresie.

Podsumowując, liczenie CIT nie jest łatwym zadaniem i wymaga od przedsiębiorcy dobrej znajomości podstaw rachunkowości oraz przepisów prawa podatkowego. Warto jednak zawsze postawić na rzetelność i dokładność – tylko w ten sposób można uniknąć kłopotów z państwowymi organami kontroli skarbowej czy też ewentualnych kar za błędy popełnione przy obliczaniu wysokości należnego cit-u.

Wezwanie do działania: Sprawdź, jak się liczy CIT! Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, odwiedź stronę https://www.blizejwiedzy.pl/.

Link tagu HTML : https://www.blizejwiedzy.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here