Kiedy nie trzeba prowadzić ewidencji czasu pracy?

0
167
Kiedy nie trzeba prowadzić ewidencji czasu pracy?
Kiedy nie trzeba prowadzić ewidencji czasu pracy?

Kiedy nie trzeba prowadzić ewidencji czasu pracy?

W Polsce obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy spoczywa na pracodawcach. Jednak istnieją pewne sytuacje, w których ten obowiązek nie występuje. Przepisy dotyczące tego tematu są precyzyjne i warto znać je dokładnie, aby uniknąć konsekwencji prawnych.

Ewidencja czasu pracy – czym jest i jakie ma znaczenie?

Ewidencja czasu pracy to dokumentacja zawierająca informacje o godzinach rozpoczęcia i zakończenia wykonywanej przez pracownika pracy oraz przerwach w ciągu dnia. Jest ona ważnym narzędziem zarówno dla pracowników, którzy mogą sprawdzić swoje nadgodziny czy dni wolne, jak również dla inspekcji Państwowej Inspekcji Pracy (PIP), która może kontrolować przestrzeganie przepisów dotyczących maksymalnego dopuszczalnego wymiaru codziennego oraz tygodniowego.

Kto musi prowadzić ewidencję czasu pracy?

Zgodnie z Kodeksem Pracy (art. 124) obowiązek prowadzenia ewidencji spoczywa na każdym przedsiębiorcy lub innym podmiotowi wykonującemu działalność gospodarczą mającej charakter zarobkowy. Dotyczy to zarówno pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i innych form zatrudnienia, takich jak umowa-zlecenie czy samozatrudnienie.

Kiedy nie trzeba prowadzić ewidencji czasu pracy?

Warto wiedzieć, że istnieją sytuacje zwolnione spod obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy. Przede wszystkim dotyczą one osób zajmujących stanowiska kierownicze lub wykonujących zadania nadzoru oraz osoby odpowiedzialne za organizację procesów produkcyjnych lub usługowych.

Ponadto wyłączone są również grupy zawodowe charakteryzujące się dużą swobodą w ustalaniu miejsca i sposobu wykonywanej pracy – np. przedstawiciele handlowi czy osoby świadczące usługi poza siedzibą firmy (np. serwisanci).

Ewidencja czasu pracy a elastyczne formy zatrudnienia

Ostatnio coraz większą popularnością cieszą się elastyczne formy zatrudnia: praca zdalna (home office), flextime czy freelance’rska działalność gospodarcza.

  • Praca zdalna – W przypadku home office brak jest konieczności wpisywania godzin rozpoczęcia i końca każdego dnia do rejestru czasu pracy, ponieważ pracownik wykonuje swoje obowiązki w miejscu wybranym przez siebie.
  • Flextime – W przypadku elastycznego rozkładu czasu pracy, gdzie pracodawca i pracownik ustalają godziny wejścia i wyjścia z biura indywidualnie dla każdego dnia lub tygodnia również nie ma potrzeby prowadzenia ewidencji.

Zwolnienie od ewidencji czasu pracy na podstawie umowy zbiorowej

Istotne jest również uwzględnianie postanowień zawartych w umowach zbiorowych. Często bowiem to one wprowadzają zmiany dotyczące prowadzenia dokumentacji.

Przykładowo: Umowa o prace może przewidywać możliwość zwolnienia określonych grup osób spod obowiązków rejestrowania codziennych przepracowanych godzin.

Konsekwencje nierzetelnego prowadzenia ewidencji

Należy pamiętać, że odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie rejestrów leży po stronie pracodawcy. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować sankcjami ze strony PIP oraz powództwem ze strony poszkodowanego pracownika domagającemu się zapłaconej nadgodzin bądź dni wolnych.[1]

Podsumowanie

Ewidencja czasu pracy jest obowiązkowa dla większości pracodawców w Polsce. Istnieją jednak wyjątki, kiedy ten obowiązek nie występuje. Sytuacje zwolnione spod prowadzenia ewidencji dotyczą przede wszystkim osób zajmujących stanowiska kierownicze oraz tych, którzy wykonują pracę na elastycznych zasadach lub poza siedzibą firmy.
Ważne jest również uwzględnianie postanowień umów zbiorowych oraz konsekwentne i rzetelne prowadzenie dokumentacji czasu pracy – zarówno ze względów prawnych jak i dla dobra samych pracowników.

Wezwanie do działania:
Zgodnie z polskim prawem, nie trzeba prowadzić ewidencji czasu pracy w przypadku umów o pracę na pełny etat oraz dla osób wykonujących prace intelektualne. Jeśli Twoja sytuacja spełnia te kryteria, możesz skorzystać z tej ulgi i zaoszczędzić sobie dodatkowej dokumentacji.

Link tagu HTML :
Kliknij tutaj, aby odwiedzić stronę internetową ScandiHome.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here