Kto jest małym podatnikiem w 2023?

0
195
Kto jest małym podatnikiem w 2023?
Kto jest małym podatnikiem w 2023?

W 2023 roku, małym podatnikiem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub spółka cywilna otrzymująca roczny przychód nie przekraczający limitu określonego przez ustawę. W przypadku osób fizycznych wynosi on obecnie 1 mln złotych, natomiast dla spółek cywilnych – 2 mln złotych. Mały podatnik może skorzystać z uproszczonej formy rozliczeń i niższych stawek podatkowych w porównaniu do innych przedsiębiorców.

Kryteria określające małych podatników w 2023

W 2023 roku małymi podatnikami będą firmy, które spełnią określone kryteria. Wielkość przedsiębiorstwa oraz przychody są jednymi z ważniejszych czynników decydujących o statusie „małego podatnika”.

Według obowiązującej od stycznia 2019 roku ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia nadmiernego obciążenia regulacjami gospodarczymi (tzw. tarcza antykryzysowa), aby być traktowanym jako mały podatnik VAT, wartości sprzedaży netto danego przedsiębiorcy za poprzedni rok nie mogła przekroczyć kwoty 1 mln euro (ok.4,5 mln zł). Jednocześnie firma musiała prowadzić działalność na terenie Polski i jej siedziba musiała znajdować się również na tym obszarze.

Jednakże od początku kolejnego roku zostaną wprowadzone nowe kryteria definiujące pojęcie „mały podatnik” dla celów VAT-owskich. Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Finansów opublikowanym w czerwcu br., wartość sprzedanych towarów lub usług przez firmę będzie kluczowa dla ustalenia limitu dochodu umożliwiającego zakwalifikowanie do tej grupy.

Dla mikroprzedsiębiorców – osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółki cywilne z udziałem osób fizycznych – limit ten wyniesie 2 mln zł, a dla pozostałych podmiotów (w tym spółek kapitałowych) – 10 mln zł.

Wprowadzenie tych zmian ma na celu ujednolicenie definicji „małego podatnika” we wszystkich krajach Unii Europejskiej i wdrożenie przepisów zawartych w dyrektywie Rady UE z dnia 11 marca 2011 r.

Oprócz wartości sprzedaży netto istnieją również inne czynniki decydujące o tym, czy przedsiębiorca będzie traktowany jako mały podatnik VAT. Przykładem jest faktury wystawiane przez firmę – jeśli firma nie musi ich wystawić lub może korzystać ze zwolnienia od obowiązku wydania faktury, to także może być zakwalifikowana do tej grupy.

Dla mikroprzedsiębiorców szczególnie ważna jest możliwość skorzystania ze zwolnień dotyczących prowadzenia ewidencji zakupu i sprzedaży przy pomocy uproszczonego systemu kas rejestrujących oraz stosowania stawek VAT preferencyjnych.

Przykładami takich ulg są np.:
– obniżona stawka VAT na produkty rolnicze
– ograniczenie wysokości kwoty wolnej od naliczenia akcyzy przy imporcie samochodów osobowych
– możliwość skorzystania ze zwolnienia z obowiązku podatkowego na rzecz przedsiębiorców, którzy sprzedają towary i usługi za granicą.

Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Finansów małe podatki będą mogły korzystać także ze zwolnienia od płacenia VAT przy imporcie do Polski towarów o niskiej wartości. Wartość ta została określona w wysokości 150 euro (ok. 670 zł).

W przypadku gdy firma spełnia kryteria „małego podatnika”, powinna być traktowana jako taka przez cały rok kalendarzowy oraz kolejne dwa lata po tym roku – chyba że przestanie spełniać wymagane warunki wcześniej niż po upływie tego czasu.

Podsumowując, aby stać się małym podatnikiem VAT należy:
1) prowadzić działalność gospodarczą na terenie Polski
2) mieć siedzibę swojej firmy również na polskim obszarze,
3) nie osiągnąć limity przychodu wynoszącego dla mikroprzedsiębiorstw 2 mln zł lub dla pozostałych firm –10 mln zł.
4) wydawań faktur tylko wtedy, gdy jest to konieczne

Dla małą firm często ważnym czynnikiem staje się również korzyść finansowa wynikająca z ulg dotyczących systemu kas rejestrujących i stawek VAT. Jednakże, najważniejszym celem wprowadzania kryteriów określających małych podatników jest ujednolicenie definicji „małego podatnika” we wszystkich krajach Unii Europejskiej oraz zwiększenie przejrzystości systemu podatkowego dla przedsiębiorców działających w Polsce.

Wezwanie do działania: Sprawdź, czy jesteś małym podatnikiem w 2023! Skorzystaj z informacji na stronie https://blogopracy.net.pl/ i zapoznaj się ze zmianami dotyczącymi statusu małego podatnika.

Link tag HTML :
https://blogopracy.net.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here