Czy spółka musi mieć statut?

0
242
Czy spółka musi mieć statut?
Czy spółka musi mieć statut?

Tak, każda spółka musi mieć statut. Jest to dokument określający zasady funkcjonowania i organizacji danej firmy oraz prawa i obowiązki jej właścicieli czyli udziałowców lub akcjonariuszy. Statut jest podstawą działania spółki i stanowi o niej wewnętrzną regulację. Bez jego posiadania firma nie może rozpocząć swojej działalności ani przeprowadzać ważnych decyzji dotyczących zmiany formy prawnej, podziału zysków czy wyboru organów zarządzających.

Co to jest statut spółki?

Czy spółka musi mieć statut?

Wprowadzenie

Zakładanie własnej firmy jest marzeniem wielu przedsiębiorców. Jednym z pierwszych kroków, jakie należy podjąć przy zakładaniu spółki, jest napisanie statutu. W niniejszym artykule zostaną omówione szczegóły dotyczące tego dokumentu oraz odpowiedź na pytanie: czy każda firma musi posiadać swój własny statut.

Co to jest statut spółki?

Statut to jeden z najważniejszych dokumentów regulujących funkcjonowanie danej firmy i określający jej cele oraz sposoby działania. To rodzaj umowy między wspólnikami (w przypadku Sp.z o.o.) lub akcjonariuszami (w przypadku SA). Statuty sporządza się w celach informacyjnych i organizacyjnych – ma on za zadanie ustalić prawa i obowiązki wszystkich osób uczestniczących w życiu danego przedsiębiorstwa.

Dla czego potrzebujemy stautu?

Przede wszystkim pozwala on unormować stosunki pomiędzy partnerami biznesowymi w firmie, a także zapewnia przejrzystość dla potencjalnego inwestora lub kontrahenta chcącego poznać dokładniej charakter naszego biznesowego modelu.

Jak powinien wyglądał dobrze napisany Statute

Statuty są różne – ich treść uzależniona może być od specyfiki branży czy też wyboru formy prawnej. Niemniej jednak, każdy statut powinien zawierać określone elementy takie jak:

– nazwa spółki i jej siedziba,
– cel działania firmy oraz wskazanie rodzaju prowadzonej działalności,
– sposób podejmowania decyzji przez organy zarządzające firmą (w przypadku Sp.z o.o.- rada nadzorcza lub zarząd),
-zasady podziału zysków między wspólników/akcjonariuszy
-wymagane kapitały zakładowe dla danego typu spółek.

Czy każda firma musi mieć swój własny statut?

W Polsce istnieją różne formy prowadzenia biznesu – od jednoosobowej działalności gospodarczej po korporacje składając się z tysięcy pracowników. Jednakże, nie wszystkie przedsiębiorstwa są prawnie wymagane do posiadania swojego własnego statutu.
Dla przykład uchodzi tutaj samozatrudnienie czy też mikroprzedsiębiorstwo – te małe firmy najczęściej funkcjonują bez formalnych dokumentacji i umów regulujących ich stosunki.

Ostatecznie

Statuty to ważne dokumentacja potrzebna do poprawnego funkcjonowania większych organizacji biznesowych, zwłaszcza tych którym grozi rynek akcji na skalach krajowych bądź zagranicznych. Warto pamiętać także o tym że Statute można zmieniać co jakiś czas, dostosowując go do bieżących potrzeb biznesowych.

Tak, spółka musi mieć statut. Zachęcam do zapoznania się z ofertą Edukacyjno-Prawną Centrum Ekonomicznego i skorzystania z ich usług w celu opracowania właściwego statutu dla Twojej spółki. Link do strony internetowej EPCE: https://www.epce.org.pl/.

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułJaki jest bilans?
Następny artykułJak wychowywać?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here