Czym różni się umowa agencyjna polegająca na pośrednictwie od umowy agencyjnej polegającej na przedstawicielstwie?

0
105
Czym różni się umowa agencyjna polegająca na pośrednictwie od umowy agencyjnej polegającej na przedstawicielstwie?
Czym różni się umowa agencyjna polegająca na pośrednictwie od umowy agencyjnej polegającej na przedstawicielstwie?

Czym różni się umowa agencyjna polegająca na pośrednictwie od umowy agencyjnej polegającej na przedstawicielstwie?

Umowy agencyjne są powszechne w biznesie i służą do nawiązywania relacji między firmami a osobami trzecimi, które działają jako ich reprezentanci. Istnieją jednak dwa główne rodzaje takich umów – umowa agencyjna oparta na pośrednictwie oraz umowa oparta na przedstawicielstwie. Chociaż mogą wydawać się podobnymi terminami, mają istotne różnice prawne i praktycznych aspektach.

Definicja Umowy Agencyjnej

Zanim przejdziemy do szczegółowego omawiania tych dwóch typów, warto najpierw zrozumieć ogólny koncept „umowy agencji”. W skrócie jest to porozumienie między dwoma stronami – principal (firmą) a agentem (osobę trzecią), która działa w imieniu firmy. Agent ma za zadanie negocjację lub zawarcie transakcji z klientem w imieniu firmy.

Umowa Agencyjna Polegająca Na Pośrednictwie

Pierwszą kategorię stanowi umowa polegająca na pośrednictwo („agencja komisowo-pośrednicza”). W tym przypadku agent działa jako pośrednik między firmą a klientem. Agent przekazuje oferty i negocjuje warunki transakcji, ale nie jest upoważniony do zawierania umów w imieniu firmy.

Podmioty Biorące Udział

Głównymi podmiotami biorącymi udział w tej umowie są:

  1. Firma (principal): Firma poszukuje osób trzecich, które będą miały kontakt z klientami i przekażą informacje zwrotne oraz oferty handlowe.
  2. Agent (pośrednik): Osoba trzecia pełni rolę pośrednika pomiędzy firmą a klientem. Negocjuje on warunki sprzedaży lub zakupu towarów/usług na rzecz firmy.
  3. Klient (konsument/klient biznesowy): Osoba fizyczna lub prawna podejmująca decyzję o kupnie produktu/usługi od przedstawiciela firmy za pomocą agencji komisowo-pośredniczej.

Umowa Agencyjna Polegająca Na Przedstawicielstwie

Inny rodzaj umowy agencyjnej nazywa się „umowę opartych na przedstawicielstwie”. Jest to porozumienie, które daje większą moc reprezentacji dla agenta. W tym przypadku, agent ma prawo do zawierania umów w imieniu firmy.

Podmioty Biorące Udział

Głównymi podmiotami biorącymi udział w tej umowie są:

  1. Firma (principal): Firma poszukuje osób trzecich, które będą miały upoważnienie do reprezentacji firmy i podejmowania decyzji na jej rzecz.
  2. Agent (przedstawiciel): Osoba trzecia pełni rolę przedstawiciela firmy. Może on negocjować i zawierać transakcje bezpośrednio z klientem jako osoba działająca we własnym imieniu, ale na rzecz firmy.
  3. .

  4. Klient (konsument/klient biznesowy): Osoba fizyczna lub prawnalub inny podmiot gospodarczy kupujący produkty/usługi od przedstawicieli firm za pośrednictwem agencji opartych o przedstawicielstwo.

Porównanie między Umową Agencyjną Polegającą Na Pośrednictwie a Umową Agencyjną Polegającym Na Przedtawicielstwie

Jest kilka kluczowych różnic pomiędzy dwoma rodzajami umów agencyjnych:

Zakres Pełnomocnictwa Agentowi
W umowie polegającej na pośrednictwie, agent nie ma pełnomocnictwa do zawierania umów w imieniu firmy. Jego zadaniem jest tylko negocjowanie warunków transakcji i przekazywanie ofert firmowych klientom.
W przypadku umowy opartej o przedstawicielstwo, agent posiada uprawnienia do reprezentowania firmy i może samodzielnie podpisywać umowy z klientami.
Ryzyko Finansowe
Pod względem ryzyka finansowego, w obu rodzajach umów istnieje różna struktura wynagrodzenia dla agenta:</d

  • w przypadku agencji komisowo-pośredniczej (umowa polegająca na pośrednictwie), agent otrzymuje prowizję od sprzedaży lub zakupu produktu/usług za pomocą jego działalności jako pośrednika;

.

    i w przypadkauimowę opartych na przedstawicielstwia ,agent dostaje ustaloną pensję bądź inne formy wynagrodzeń.

Wniosek

Ostateczny wybór pomiędzy tymi dwoma typami zależy od potrzeb biznesowych oraz preferencji zarówno firmy jak i same

Umowa agencyjna polegająca na pośrednictwie różni się od umowy agencyjnej polegającej na przedstawicielstwie tym, że w przypadku umowy agencyjnej opartej na pośrednictwie agent działa jako niezależny pośrednik między zleceniodawcą a klientem, przekazując oferty i negocjując warunki transakcji. Natomiast w przypadku umowy agencyjnej opartej na przedstawicielstwie agent reprezentuje interesy zleceniodawcy i podejmuje działania w jego imieniu.

Link tagu HTML do strony https://www.motowydawnictwo.pl/:

Motowydawnictwo

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here