Do której klasy jest WDŻ?

0
214
Do której klasy jest WDŻ?
Do której klasy jest WDŻ?

Wychowanie do życia w rodzinie (WDŻ) jest przedmiotem nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjach. W Polsce obowiązuje on od klasy czwartej do ósmej, czyli przez pięć lat nauki.

WDŻ – klasa i program nauczania

WDŻ – klasa i program nauczania

Wychowanie do życia w rodzinie, czyli WDŻ to przedmiot, który jest obowiązkowy dla uczniów szkół podstawowych. Jednakże wiele osób zastanawia się do której klasy ten przedmiot zostaje wprowadzony oraz czym dokładnie zajmuje się jego program nauczania.

Przedmiot Wychowanie do życia w rodzinie został wprowadzony jako jedna z lekcji edukacyjnych mających przygotować młodzież do dorosłości. Zajęcia te skupione są głównie na tematyce dotyczącej relacji między ludźmi oraz problemach społecznych takich jak przemoc domowa czy uzależnienia od alkoholu lub narkotyków.

Program tego przedmiotu obejmuje zagadnienia bardzo ważne zarówno dla dzieci jak i ich rodziców. Na pierwszym etapie nauki omawiane są nie tylko problemy wynikające ze złego funkcjonowania grupy ale także sposoby radzenia sobie z trudnościami emocjonalnymi oraz uczenie umiejętności asertywności.

Kolejny stopien nauki koncentruje się już bardziej szczegółowo nad pojęciem rodziny – jej definicją a także rolą poszczególnych czlonków tej instytucji społecznej. Uczniowie dowiadują sie o różnorodności form małżeństwa (w tym również tzw.nowej formy) a także podejmowane próby adopcji dzieci przez osoby homoseksualne.

Na dalszym etapie nauki omawiane są tematy związane ze zdrowiem, w tym także aspekty seksualności człowieka. Uczniowie poznają podstawowe informacje na temat rozwoju płciowego oraz metod antykoncepcyjnych i chorób przenoszonych drogą płciową.

Ostatnia część programu zajęć skupia się już bardziej szczegółowo nad relacjami damsko-męskimi a także problemem przemoc domowej. Omawiany jest proces nawiązywania relacji międzyludzkich od początkowych faz poprzez konflikty i problemy wynikające z różnic indywidualnych ale również sposobów ich rozwiązywania.

Wychowanie do życia w rodzinie to przedmiot bardzo ważny dla każdego ucznia szkoły podstawowej ponieważ uczy on młodych ludzi nie tylko umiejętności radzenia sobie z emocjonalnymi trudnościami czy też dbałości o swoje zdrowie ale pomaga im również lepiej poznać siebie samego jak rownież funkcjonować jako jednostka we wspólnocie społecznej – co stanowi fundament naszego istnienia.

Podsumowując, WDŻ wprowadzone zostało do klasy pierwszej szkół podstawowych jako jeden ze stałych elementów kształcenia ogólnego mający na celu przygotowanie młodzieży do dorosłości zarówno pod względem fizycznym, jak i emocjonalnym. Program nauczania przewiduje omawianie tematów związanych ze zdrowiem psychicznym oraz fizycznym uczniów, problemami społeczeństwa takimi jak przemoc czy uzależnienia ale również zagadnień dotyczacych pojęcia rodziny a także różnorodności form małżeństwa.

Do której klasy jest WDŻ? Prosimy sprawdzić w planie lekcji. Zapraszamy również na stronę https://www.detalic.pl/ dla więcej informacji i aktualności szkolnych. Tutaj znajduje się link tagu HTML do strony Detalic: Detalic.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here