Kto płaci VAT na B2B?

0
113
Kto płaci VAT na B2B?
Kto płaci VAT na B2B?

Na B2B (ang. Business to Business) faktury VAT są wystawiane między firmami, a nie między przedsiębiorstwem a konsumentem końcowym. W takiej sytuacji z reguły płatnikiem podatku jest firma otrzymująca usługę lub produkt od innego przedsiębiorcy. Jednakże istnieją pewne wyjątki i specyficzne przypadki, w których obowiązek rozliczenia VAT spoczywa na dostawcy dobra/usługi – np. w przypadku sprzedaży samochodu czy nieruchomości oraz przy świadczeniu usług telekomunikacyjnych dla klientów zagranicznych bez reprezentanta fiskalnego na terytorium Polski.

Firmy zarejestrowane jako podatnicy VAT

W dzisiejszych czasach, rynek biznesowy jest bardzo rozwinięty. Firmy funkcjonują na zasadzie B2B (business-to-business), czyli handlu między firmami. W takim przypadku, istotnym aspektem jest podatek VAT.

Firmy działające jako podatnicy VAT są obowiązane do płacenia tego podatku przy każdej transakcji dokonywanej w ramach swojej działalności gospodarczej. Jednakże, gdy dochodzi do sprzedaży pomiędzy dwoma firmami będącymi zarejestrowanymi jako podmioty opodatkowane VAT-em – sytuacja wygląda inaczej.

Zgodnie z prawem UE i polskimi przepisami dotyczącymi rozliczeń VAT-u dla przedsiębiorstw prowadzących sprzedaż usług lub towarów na terenie kraju – można odliczyć kwotę zapłaconego przez siebie vat-u za zakupione towary oraz usługi od sumy naliczonego vat-u ze sprzedanych produktów lub świadczenia usług.

Tym samym firmy posiadają możliwość uniknięcia ponoszenia kosztów wynikających ze zwrotu nadpłaconych kwot za ten rodzaj daniny państwa poprzez mechanizm tzw. korekty miesięcznej deklaracji Vat-owskiej.

Kluczowe znaczenie ma faktura

Należy jednak pamiętać o tym żeby wystawić dokument potwierdzający dokonanie transakcji – fakturę. Bez niej możliwość odliczenia kwoty zapłaconego VAT-u jest niemożliwa.

W przypadku sprzedaży pomiędzy firmami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT, obie strony powinny wystawić sobie wzajemne faktury w celu uregulowania wszelkich kwestii finansowych i księgowych. W takim przypadku firma kupująca ma prawo do odliczenia naliczonego vat-u na swojej deklaracji Vat-owskiej za pomocą mechanizmu tzw. „odwrotnej stawki”.

Odwrotna stawka to nic innego jak specjalna forma rozliczeń między przedsiębiorstwami opłacających rachunki za towary lub usługi u innych firm zarejestrowanych jako płatnicy podatków VAT.

Jak działa Odwrócona Stawka?

Mechanizm ten polega na tym, że towar bądź usług dostarczone przez jedno przedsiębiorstwo dla drugiego są zwolnione z obowiązku płacenia daniny państwa w postaci tego typu podatku a koszt ponosi odbierający produkt czy też korzystający ze świadczenia firmy (klient).

Jednakże, warunek istnieje jeden – aby móc skorzystać z omijania tej formy opodatkowania wymagane jest spełnić szereg określonych przepisów dotyczących dokumentacji oraz stosownych procedur podatkowych.

Warto zwrócić uwagę, że w przypadku nieprzestrzegania wymogów formalnych dotyczących wystawienia faktury lub też jej błędnej treści – możliwe jest naliczenie sankcji kar za niedopełnienie obowiązków podatkowych. Przedsiębiorcy powinni więc dokładnie zapoznać się z odpowiednimi przepisami i procedurami aby uniknąć takich sytuacji.

Podsumowanie

Jak widzieliśmy, rozliczenia VAT-u pomiędzy firmami działającymi jako płatnicy tego typu daniny są dość skomplikowane. Jednakże posiadanie dobrych narzędzi oraz świadomość istoty mechanizmów opodatkowania umożliwiają przedsiębiorcom prowadzenie swojego biznesu na najwyższym poziomie bez ponoszenia dodatkowych kosztów czy ryzyka ewentualnego ukarania przez organy państwa zajmujące się kontrolą tych kwestii.

Kto płaci VAT na B2B? Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, które dokonują transakcji z innymi podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą.

Link tagu HTML do https://artseven.pl/: ArtSeven

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here