Wpływ faktoringu na ocenę kredytową firmy

0
138
Wpływ faktoringu na ocenę kredytową firmy

Faktoring to coraz częściej wykorzystywany instrument finansowy, który ma na celu zapewnienie płynności finansowej firmom z różnych branż. Niektórzy przedsiębiorcy obawiają się jednak korzystania z tego typu usługi ze względu na ewentualny wpływ na ich ocenę kredytową. Czy słusznie? Jak faktoring wpływa na zdolność kredytową firmy? Odpowiadamy.

Faktoring — czym jest i jak działa?

Faktoring to usługa, która de facto polega na wykupywaniu faktur w zamian za część należności z ich tytułu. Zajmują się nią firmy faktoringowe, profesjonalnie zwane faktorami. Za określoną kwotę przejmują one prawa do należności od faktorantów, czyli przedsiębiorców, którzy chcą uzyskać środki widniejące na nieprzedawnionych jeszcze fakturach.

Określenie “nieprzedawnionych” jest tu niezwykle istotne. Faktoring nie jest bowiem windykacją. Można z niego skorzystać tylko wtedy, gdy nie nastąpił jeszcze termin opłacenia faktury. W innym wypadku nadaje się ona nie do faktoringu, a właśnie do windykacji celem otrzymania należnych pieniędzy.

Usługa ta ogromną popularność zaczęła zyskiwać szczególnie w ostatnich latach, które nie były łatwe dla polskiego biznesu. Pandemia koronawirusa spowodowała spore problemy finansowe dla wielu przedsiębiorstw. Z tego względu coraz częściej wystawiane są faktury z odroczonym terminem płatności o 14, 30, 60 czy nawet 90 dni.

Takie faktury potrafią być sporym problemem dla dostawcy niezależnie od jej rozmiarów. Mogą bowiem spowodować konieczność opłacenia własnych zobowiązań z funduszy spoza firmy. Nie każdy z kolei może sobie pozwolić na pokrycie takich wydatków z własnych oszczędności, szczególnie w przypadku średnich i dużych przedsiębiorstw. Ich zobowiązania opiewają bowiem z reguły na naprawdę spore kwoty.

Faktoring pozwala pozbyć się tego problemu, czyli po prostu otrzymać należne pieniądze wtedy, kiedy są potrzebne. Oczywiście pomniejszone o prowizję firmy faktoringowej. To, jaką stawkę zastosuje faktor przy obliczaniu prowizji, jest uzależnione od rodzaju faktoringu. W przypadku niektórych usług, na przykład gdy na faktora przechodzi odpowiedzialność za niewypłacalność kontrahenta, prowizja będzie wyższa.

Niemniej jednak faktoring to wciąż dość opłacalne narzędzie finansowe dla większości firm. Dlatego tylko pomiędzy 2021 a 2022 rokiem wartość wykupionych faktur wzrosła aż o 20%. Więcej na temat faktoringu możesz też dowiedzieć się na stronie https://pragmago.pl/.

Jak faktoring wpływa na zdolność kredytową firmy?

Największą zaletą faktoringu jest to, że w przeciwieństwie do pożyczek i kredytów, nie ma on wpływu na zdolność kredytową. To jego ogromna przewaga, szczególnie dla przedsiębiorców, którzy planują w najbliższym czasie dynamiczny rozwój firmy z wykorzystaniem finansowania obcego.

Kolejną przewagą faktoringu jest to, że do skorzystania z niego przedsiębiorstwo nie musi też posiadać zdolności kredytowej. Większość faktorów nie przeprowadza kontroli oceny firmy, gdyż zobowiązanie spłacić musi kontrahent, a nie faktorant. Dlatego to doskonałe źródło do natychmiastowych środków, gdy płynność finansowa jest zagrożona ze względu na wystawianie wielu faktur z odroczonym terminem płatności.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here