Czy trudno uruchomić oddział firmy w Polsce?

0
1007
zakładanie oddziału firmy zagranicznej w Polsce

W Polsce przybywa zagranicznych przedsiębiorców, ale wielu z nich zastanawia się nad tym, jakie trudności będą napotykali, jeżeli chcą akurat wdrożyć jakość inwestycję związaną z usługami albo produkcją. Oczywiście może to dotyczyć także polskich, którzy mają założoną firmę w innym kraju, ale chcą otworzyć jej oddział właśnie w Polsce. Z pewnością zakładanie oddziału firmy zagranicznej w Polsce musi być realizowane w oparciu o przepisy, które obowiązują w naszym kraju, tak, aby potem nie mieć żadnych problemów z żadnymi instytucjami kontrolnymi.

Oddział firmy to nie to samo co przedstawicielstwo

Warto też z pewnością zwrócić uwagę na to, że są różnice pomiędzy oddziałem a przedstawicielstwem firmy. Część inwestorów myli te pojęcia i w konsekwencji natrafia na pewne problemy formalne. Jeżeli chodzi o zakładanie oddziału firmy zagranicznej w Polsce, to inwestor może realizować swoją działalność biznesową tylko i wyłącznie taką, która będzie się mieścić w obszarze przedmiotu działalności. Innymi słowy, oddział, który będzie działać w Polsce, musi zajmować się tylko i łącznie tym, czym zajmuje się ta firma za granicą. Jeżeli natomiast chodzi o uruchomienie przedstawicielstwa, to w takich okolicznościach możliwe jest realizowanie działalności, która nie będzie wykraczać poza reklamę i promocję tejże firmy zagranicznej.

Jak w praktyce wygląda otwieranie oddziału zagranicznego?

Jeżeli chodzi o praktykę, to zakładanie oddziału firmy zagranicznej w Polsce oczywiście bazuje na spełnieniu wymogów formalnych. Najpierw jednak trzeba sprawdzić, czy akt założycielski firmy przewidywał w ogóle prowadzenie siedzib zagranicznych. Jeżeli ta było, to niezbędne będzie podjęcie właściwej uchwały. Ma ona uwzględniać informacje takie, choćby jak nazwa oddziału oraz jego lokalizacja. Do tego trzeba określić przedmiot działalności i osobę, która będzie upoważniona do reprezentowania przedsiębiorstwa w kontekście danego oddziału. Jeżeli zrealizowane będą te kroki, to wtedy rozpocznie się proces rejestracji. Wówczas należy złożyć wniosek, który będzie podlegać opłacie sądowej. Dołącza się do niego także zawsze uchwałę o powołaniu oddziału, a także odpis z rejestru przedsiębiorstw. Będzie odnosić się on do przedsiębiorcy zagranicznego, a także odpisów aktu założycielskiego oraz wzoru podpisu osoby uprawnionej do bycia reprezentantem firmy na terenie Polski. Należy też pamiętać, że niektóre z tych dokumentów muszą być poświadczone notarialnie i przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here